Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Postępowanie egzekucyjne »  Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym ...

Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2012 r. poz. 1015
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1619
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 599
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1201
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1314
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1438
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1427
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2022 r. poz. 479
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 2505
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2024.03.25 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 66zp) 
Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 1 - 18) 
Rozdział 1a. Rejestr Należności Publicznoprawnych (art. 18a - 18u) 
Rozdział 2. Organy egzekucyjne (art. 19 - 25) 
Rozdział 3. Zasady prowadzenia egzekucji (art. 26 - 55b) 
Rozdział 4. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego (art. 56 - 61) 
Rozdział 5. Zbieg egzekucji (art. 62 - 63a) 
Rozdział 6. Koszty egzekucyjne (art. 64 - 66) 
Rozdział 7. (uchylony) (art. 66a - 66zp) 
Oddział 1. (uchylony) (art. 66a - 66k) 
Oddział 2. (uchylony) (art. 66l - 66r) 
Oddział 3. (uchylony) (art. 66s - 66u) 
Oddział 4. (uchylony) (art. 66w - 66zp) 
Dział II. Egzekucja należności pieniężnych (art. 67 - 115g) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 67 - 71c) 
Rozdział 2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 72 - 78) 
Rozdział 3. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej (art. 79) 
Rozdział 4. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych (art. 80 - 88) 
Rozdział 5. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych (art. 89 - 96m) 
Oddział 1. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych (art. 89 - 92) 
Oddział 2. Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych (art. 93 - 94d) 
Oddział 3. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych (art. 95) 
Oddział 4. Egzekucja z weksla (art. 96 - 96f) 
Oddział 5. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej (art. 96g - 96i) 
Oddział 6. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 96j - 96k) 
Oddział 7. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych (art. 96l - 96m) 
Rozdział 6. Egzekucja z ruchomości (art. 97 - 110) 
Oddział 1. Zajęcie (art. 97 - 103) 
Oddział 2. Sprzedaż (art. 104 - 110) 
Rozdział 7. Egzekucja z nieruchomości (art. 110 - 113) 
Oddział 1. Zasady ogólne (art. 110 - 110b) 
Oddział 2. Zajęcie (art. 110c - 110l) 
Oddział 3. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości (art. 110m - 110u) 
Oddział 4. Obwieszczenie o licytacji (art. 110w - 110z) 
Oddział 5. Wadium (art. 111 - 111b) 
Oddział 6. Licytacja (art. 111c - 111l) 
Oddział 7. Przybicie (art. 111m - 111t) 
Oddział 8. Przyznanie własności (art. 112 - 113) 
Rozdział 8. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (art. 114 - 114i) 
Rozdział 9. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji (art. 115 - 115g) 
Oddział 1. Zasady ogólne (art. 115 - 115a) 
Oddział 2. Zasady szczególne dotyczące podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości (art. 115b - 115g) 
Dział III. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 116 - 153a) 
Rozdział 1. Przepisy wspólne (art. 116 - 118) 
Rozdział 2. Grzywna w celu przymuszenia (art. 119 - 126) 
Rozdział 3. Wykonanie zastępcze (art. 127 - 135) 
Rozdział 4. Odebranie rzeczy ruchomej (art. 136 - 140) 
Rozdział 5. Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń (art. 141 - 147) 
Rozdział 6. Przymus bezpośredni (art. 148 - 153a) 
Dział IV. Postępowanie zabezpieczające (art. 154 - 168) 
Rozdział 1. Przepisy wspólne (art. 154 - 163) 
Rozdział 2. Zabezpieczenie należności pieniężnych (art. 164 - 166c) 
Rozdział 3. Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 167 - 168) 
Dział IVa. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy (art. 168a - 168h) 
Rozdział 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza (art. 168a - 168c) 
Rozdział 2. Odpowiedzialność porządkowa (art. 168d - 168e) 
Rozdział 3. Odpowiedzialność karna (art. 168f - 168h) 
Dział V. Przepisy wprowadzające i końcowe (art. 169 - 174) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: ...  
Pomocniki Księgowego - powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60