Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) 2022/432 z dnia 15.03.2022 ...

Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) 2022/432 z dnia 15.03.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do świadectwa zwolnienia z VAT lub podatku akcyzowego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. UE L z 2022 r. nr 88/15

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 397,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

  (1) Dyrektywa 2006/112/WE i dyrektywa Rady 2008/118/WE (2) zostały zmienione dyrektywą Rady (UE) 2019/2235 (3), która wprowadziła zwolnienia z VAT i z podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych podejmowanych w ramach Unii. Zwolnienia te miały być stosowane przez państwa członkowskie od dnia 1 lipca 2022 r.

  (2) Dyrektywa 2006/112/WE została następnie zmieniona dyrektywą Rady (UE) 2021/1159 (4), która wprowadziła nowe zwolnienia z VAT dotyczące środków wprowadzonych na poziomie Unii w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Ze względu na pilny charakter sytuacji związanej z pandemią COVID-19 zwolnienia te miały być stosowane przez państwa członkowskie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2021 r.

  (3) Świadectwo zwolnienia z VAT lub podatku akcyzowego zawarte w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 (5) (zwane dalej "świadectwem") służy potwierdzeniu, że dana transakcja kwalifikuje się do zwolnienia z VAT lub z podatku akcyzowego na podstawie art. 151 dyrektywy 2006/112/WE. Aby umożliwić państwom członkowskim jednolite stosowanie nowego zwolnienia z VAT dotyczącego działań obronnych podejmowanych w ramach Unii oraz nowych zwolnień z VAT dotyczących środków wprowadzonych na poziomie Unii w odpowiedzi na pandemię COVID-19, świadectwo to należy zmienić.

  (4) W odniesieniu do nowych zwolnień z VAT dotyczących środków wprowadzonych na poziomie Unii w odpowiedzi na pandemię COVID-19, świadectwo należy zmienić w celu uwzględnienia jako kwalifikującego się podmiotu Komisji lub jakiejkolwiek agencji lub jakiegokolwiek organu ustanowionych na podstawie prawa Unii, w przypadku gdy Komisja lub ta agencja lub ten organ wykonuje swoje zadania w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń administracyjnych w odniesieniu do objętych zwolnieniem dostaw, do obsługi których użyto obecnej wersji świadectwa, nie należy stosować zmienionego niniejszym rozporządzeniem świadectwa z mocą wsteczną.

  (5) W odniesieniu do nowego zwolnienia z VAT dotyczącego działań obronnych podejmowanych w ramach Unii należy zmienić świadectwo w celu uwzględnienia jako kwalifikujących się podmiotów Komisji lub jakiejkolwiek agencji lub jakiegokolwiek organu ustanowionych na podstawie prawa Unii, w przypadku gdy Komisja lub ta agencja lub ten organ wykonuje swoje zadania w odpowiedzi na pandemię COVID-19, a także sił zbrojnych państwa członkowskiego biorących udział w działaniu Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). W tym celu oraz zgodnie z datą rozpoczęcia stosowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do przestrzegania przez państwa członkowskie dyrektywy (UE) 2019/2235 należy zmienić świadectwo ze skutkiem od dnia 1 lipca 2022 r.

  (6) Ze względu na moc wsteczną nowych zwolnień z VAT w odniesieniu do środków wprowadzonych na poziomie Unii w odpowiedzi na pandemię COVID-19 niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  (7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

______________________
(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

(2) Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12).

(3) Dyrektywa Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii (Dz.U. L 336 z 30.12.2019, s. 10).

(4) Dyrektywa Rady (UE) 2021/1159 z dnia 13 lipca 2021 r. w zakresie tymczasowych zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (Dz.U. L 250 z 15.7.2021, s. 1).

(5) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 77 z 23.3.2011, s. 1).

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 282/2011 wprowadza się następujące zmiany:

  1) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

  2) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania*) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1 pkt 1 stosuje się od dnia 30 czerwca 2022 r.

Art. 1 pkt 2 stosuje się od dnia 1 lipca 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2022 r.

____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 16.03.2022 r.

ZAŁĄCZNIK I

"ZAŁĄCZNIK II

Artykuł 51 niniejszego rozporządzenia

Świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego

Świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego

Świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego

ZAŁĄCZNIK II

"ZAŁĄCZNIK II

Artykuł 51 niniejszego rozporządzenia

Świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego

Świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego

Świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego

Świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60