Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.01.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 61

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

  1) lp. 29 otrzymuje brzmienie:

29

Arsen [7440-38-2] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na As
- frakcja wdychalna4)

0,01

-

-

-

-

  2) lp. 41 otrzymuje brzmienie:

41

Benzo[a]piren
[50-32-8]

0,002

-

-

-

skóra

  3) lp. 46 otrzymuje brzmienie:

46

Beryl [7440-41-7] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Be

- frakcja wdychalna4), 21)

0,0002

-

-

-

-

  4) lp. 65 otrzymuje brzmienie:

65

Buta-1,3-dien

[106-99-0]

2,2

-

-

-

-

  5) lp. 100 otrzymuje brzmienie:

  100

  Chloroeten (chlorek winylu)
  [75-01-4]

  2,6

  -

  -

  -

  -

  6) lp. 138 otrzymuje brzmienie:

138

Dibenzo[a,h]antracen
[53-70-3]

0,004

-

-

-

skóra

  7) lp. 152 otrzymuje brzmienie:

152

1,2-Dichloroetan (dichlorek etylenu)
[107-06-2]

8,2

-

-

-

skóra

  8) lp. 157 otrzymuje brzmienie:

157

2,2'-Dichloro-4,4'-metylenodianilina
[101-14-4]

0,01

-

-

-

skóra

  9) lp. 207 otrzymuje brzmienie:

207

1,2-Epoksypropan
[75-56-9]

2,4

-

-

-

-

  10) lp. 238 otrzymuje brzmienie:

238

Fenylohydrazyna [100-63-0] i jej sole - w przeliczeniu na fenylohydrazynę Chlorowodorek fenylohydrazyny
[59-88-1], [27140-08-5]
Siarczan(VI) fenylohydrazyny
[52033-74-6]

1,9

-

-

-

skóra

  11) lp. 248 otrzymuje brzmienie:

248

Formaldehyd22) [50-00-0]

0,37

0,74

-

-

skóra

  12) lp. 303 otrzymuje brzmienie:

303

Kadm [7440-43-9] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Cd:
- frakcja wdychalna4)

0,001

-

-

-

-

  13) lp. 454 otrzymuje brzmienie:

454

Pyły drewna
[-]
- frakcja wdychalna4), 23)

2,0

-

-

-

-

  14) lp. 505 otrzymuje brzmienie:

505

2-Toliloamina (o-toluidyna)

[95-53-4]

0,5

-

-

-

skóra

  15) lp. 526 otrzymuje brzmienie:

526

Trimetyloamina
[75-50-3]

4,9

12,5

-

-

-

  16) lp. 542 otrzymuje brzmienie:

542

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA20), 24)
[-]

0,002

-

-

-

skóra

  17) lp. 554 otrzymuje brzmienie:

554

Związki chromu(VI) - w przeliczeniu na Cr(VI)
[-]

0,005

-

-

-

-

  18) po lp. 556 dodaje się lp. 557-566 w brzmieniu:

557

Chinolina
[91-22-5]

0,6

-

-

-

skóra

558

Cisplatyna
[15663-27-1]

0,002

-

-

-

skóra

559

N-Hydroksymocznik
- frakcja wdychalna4)
[127-07-1]

0,01

-

-

-

-

560

Bromian(V) potasu
- frakcja wdychalna4) [7758-01-2]

0,44

-

-

-

-

561

3,3'-Dimetylobenzydyna [119-93-7] i jej sole
- frakcja wdychalna4)
Dichlorowodorek 3,3'-dimetylobenzydyny
[612-82-2]

0,03

-

-

-

skóra

562

Fenoloftaleina
[77-09-8]

8

-

-

-

-

563

Etopozyd
- frakcja wdychalna4)
[33419-42-0]

0,0017

-

-

-

-

564

Fluorouracyl
- frakcja wdychalna4)
[51-21-8]

0,0035

-

-

-

skóra

565

2-Nitroanizol
[91-23-6]

1,6

-

-

-

-

566

N-Nitrozodimetyloamina
[62-75-9]

0,0025

-

-

-

skóra

  19) objaśnienie nr 16 otrzymuje brzmienie:

   "16) NDS dotyczy również pozostałych izomerycznych alkoholi z wyłączeniem 3-metylobutan-1-olu (alkoholu izoamylowego) [123-51-3].";

  20) skreśla się objaśnienie nr 17;

  21) dodaje się objaśnienia nr 21-24 w brzmieniu: 

   "21) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę i układ oddechowy.

   22) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę.

   23) Wartość NDS dotyczy wszystkich pyłów drewna.

   24) Oznakowanie "skóra" dotyczy wszystkich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które są sklasyfikowane jako rakotwórcze.".

§ 2. 1. Do dnia 19 lutego 2021 r. wartość NDS 1,2-dichloroetanu (dichlorku etylenu) wynosi 50 mg/m3.

2. Do dnia 10 lipca 2021 r. wartość NDS 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny wynosi 0,02 mg/m3.

3. Do dnia 10 lipca 2021 r. wartość NDS kadmu frakcji wdychalnej wynosi 0,01 mg/m3, a frakcji respirabilnej wynosi 0,002 mg/m3.

4. Od dnia 11 lipca 2021 r. do dnia 11 lipca 2027 r. wartość NDS kadmu frakcji wdychalnej wynosi 0,004 mg/m3.

5. Do dnia 17 stycznia 2023 r. wartość NDS dla pyłów drewna wynosi 3 mg/m3.

6. Do dnia 17 stycznia 2025 r. wartość NDS związków chromu(VI) - w przeliczeniu na Cr(VI) wynosi 0,010 mg/m3, a w odniesieniu do procesów spawania lub cięcia plazmowego lub podobnych procesów roboczych powodujących powstawanie dymu ta wartość NDS wynosi 0,01 mg/m3.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2020 r.

___________________
1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

  1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87);

  2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112);

  3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 164 z 20.06.2019, str. 23).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60