Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.03.2012 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.03.2012 r. w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych

 Dz. U. z 2012 r. poz. 363
2017.03.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe §
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 363
2017.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Nadaje się uprawnienia organów podatkowych:

  1)  Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

  2)  Szefowi Agencji Wywiadu,

  3)  Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

  4)  Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

  5)  Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego

- w odniesieniu do uzyskanych od organów wymienionych w pkt 1-5 przychodów podatnika wykonującego czynności objęte ochroną informacji niejawnych lub związane z bezpieczeństwem państwa ze stosunku służbowego, stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 i 362), opodatkowanych według skali podatkowej określonej w tej ustawie.

2. Uprawnienia organów podatkowych, o których mowa w ust. 1, obejmują uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego oraz dyrektora izby administracji skarbowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz w przepisach odrębnych, w zakresie wskazanym w ust. 1.

§ 2. 1. Właściwym dla podatnika wykonującego czynności objęte ochroną informacji niejawnych lub związane z bezpieczeństwem państwa organem podatkowym jest określony w § 1 ust. 1 szef tej służby, w której podatnik pełnił służbę, na rzecz której świadczył pracę lub osobiście wykonywał działalność w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy przychody ze źródeł wymienionych w ust. 1 podatnik uzyskiwał tylko przez część roku podatkowego.

§ 3. W przypadku osiągania przez podatnika dodatkowych przychodów opodatkowanych według skali podatkowej określonej w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych organ wymieniony w § 2 ust. 1 jest właściwy do wykonania uprawnień organu podatkowego również w zakresie danych zawartych w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, złożonym przez podatnika w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika.

§ 4. W przypadku łącznego opodatkowania małżonków, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, organ wymieniony w § 2 ust. 1 jest właściwy do wykonania uprawnień organu podatkowego również w zakresie danych zawartych w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, złożonym przez małżonka podatnika w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania małżonka.

§ 5. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do przychodów uzyskanych przez podatnika przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3.04.2012 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60