Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Fundusze emerytalne »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.06.2004 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.06.2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych

 Dz. U. z 2004 r. nr 153, poz. 1611
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2023 r.

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1207) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Informację dotyczącą uczestnika pracowniczych programów emerytalnych sporządza zarządzający w formie kwestionariusza.

2. Wzór kwestionariusza stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Kwestionariusz przekazywany jest uczestnikowi pracowniczego programu emerytalnego oraz następnemu zarządzającemu albo instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne (IKE) przesyłką poleconą.

§ 3. Rubryki nr 21-27 kwestionariusza wypełnia się od dnia 1 września 2004 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.*)

__________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5.07.2004 r.

Załącznik

Indywidualny kwestionariusz informacyjny uczestnika pracowniczego programu emerytalnego

WZÓR

INDYWIDUALNY KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY
UCZESTNIKA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO

Numer wpisu programu do rejestru 1. 
Dane identyfikujące uczestnika pracowniczego programu emerytalnego
pierwsze imię 2. 
nazwisko 3. 
data urodzenia 4. 
adres zamieszkania 5. 
numer NIP 6. 
numer PESEL1 7. 
Dane identyfikujące pracodawcę prowadzącego pracowniczy program emerytalny
nazwa 8. 
numer REGON 9. 
numer NIP 10. 
adres siedziby 11. 
adres do korespondencji 12. 
Dane identyfikujące zarządzającego pracowniczym programem emerytalnym
nazwa 13. 
numer REGON 14. 
numer NIP 15. 
adres siedziby 16. 
adres do korespondencji 17. 
Wysokość wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego
rok składka podstawowa składka dodatkowa 
18. 
 
 
 
 
 
 
19. 20. 
suma składek podstawowych2
21. 
Informacja o przyjętych wypłatach transferowych
data przyjętej wypłaty transferowej dane identyfikujące zarządzającego lub nazwa instytucji finansowej prowadzącej IKE, która dokonała wypłaty transferowej Wysokość przyjętej wypłaty transferowej 
22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. 24. 
Informacja o dokonaniu wypłaty transferowej3
data dokonania wypłaty transferowej dane identyfikujące zarządzającego lub nazwa instytucji finansowej prowadzącej IKE, do których dokonywana jest wypłata transferowa Wysokość dokonanej wypłaty transferowej
25.  26. 27. 
Data sporządzenia kwestionariusza oraz dane personalne osoby odpowiedzialnej za przygotowanie kwestionariusza
data sporządzenia kwestionariusza 28. 
imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie kwestionariusza 29. 
funkcja
 
30. 
podpis
 
31.

_______________
1 Numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wraz ze wskazaniem nazwy tego dokumentu.
2 Wypełnia się w przypadku, gdy wypłata transferowa jest dokonywana na IKE.
3 W przypadku złożenia przez uczestnika dyspozycji wypłaty podaje się dane o wypłacie a nie o wypłacie transferowej.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60