Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Fundusze emerytalne »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.03.2004 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.03.2004 r. w sprawie ustalania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2004 r. nr 47, poz. 449

Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 139, poz. 934, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe zasady ustalania stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, zwanego dalej "funduszem", i średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy, w tym zasady zaokrąglania ustalonych wielkości;

  2) sposób i termin zawiadamiania organu nadzoru przez fundusz o wysokości stopy zwrotu funduszu oraz sposób i termin przekazywania przez fundusz informacji o wysokości tej stopy na ogólnodostępnej stronie internetowej;

  3) sposób podawania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy, o której mowa w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej "ustawą";

  4) sposób i termin zawiadamiania organu nadzoru przez fundusz o wartości aktywów netto funduszu i wartości jednostki rozrachunkowej.

§ 2. 1. Fundusz ustala wysokość stopy zwrotu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy, w pierwszym dniu roboczym następującym po ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego.

2. Fundusz niezwłocznie po ustaleniu wysokości stopy zwrotu, nie później jednak niż do godziny 930 następnego dnia roboczego, zawiadamia organ nadzoru o wysokości stopy zwrotu. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, może być dokonane przez:

  1) dostarczenie do siedziby organu nadzoru;

  2) przekazanie faksem na numer wskazany przez organ nadzoru;

  3) przekazanie drogą elektroniczną, na warunkach określonych przez organ nadzoru.

4. Fundusz zamieszcza na ogólnodostępnej stronie internetowej informację o wysokości stopy zwrotu w terminie i w sposób, o których mowa w ust. 2.

§ 3. 1. Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy organ nadzoru ustala, zgodnie z art. 173 ustawy, niezwłocznie po sprawdzeniu zgodności informacji przekazanych w zawiadomieniach, o których mowa w § 2 ust. 2 i § 7 ust. 1, z bieżącymi informacjami, o których mowa w art. 195 ustawy, za dzień wyceny przypadający na ostatni dzień roboczy miesiąca rozliczeniowego.

2. Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy jest podawana do publicznej wiadomości przez organ nadzoru, niezwłocznie po jej ustaleniu, przez:

  1) przekazanie jej do wiadomości agencji informacyjnych, wskazanych przez organ nadzoru zgodnie z art. 169 ustawy;

  2) umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie organu nadzoru;

  3) publikowanie informacji o niej na ogólnodostępnej stronie internetowej.

§ 4. Wartość jednostki rozrachunkowej, na potrzeby ustalenia stopy zwrotu funduszu, oblicza się z dokładnością określoną w przepisach o rachunkowości funduszy emerytalnych, z uwzględnieniem § 6.

§ 5. Wysokość stopy zwrotu funduszu oraz średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy ustala się do trzech miejsc po przecinku, z uwzględnieniem § 6.

§ 6. Przy obliczaniu wartości jednostki rozrachunkowej, na potrzeby ustalenia stopy zwrotu funduszu, i ustalaniu stopy zwrotu oraz średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy zaokrągla się otrzymane wartości w następujący sposób:

  1) jeśli następna cyfra po ostatniej cyfrze, do której oblicza się lub ustala wartość, mieści się w przedziale 0-4, zaokrągla się otrzymaną wartość w dół;

  2) jeśli następna cyfra po ostatniej cyfrze, do której oblicza się lub ustala wartość, mieści się w przedziale 5-9, zaokrągla się wartość jednostki rozrachunkowej w górę.

§ 7. 1. Fundusz zawiadamia organ nadzoru o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej tego funduszu do godziny 930 dnia roboczego następującego po dniu, w którym wartości te zostały ustalone.

2. Zawiadomienie jest dokonywane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Do zawiadomienia przepisy § 2 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

Załącznik nr 1

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI STOPY ZWROTU OTWARTEGO
FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZA OKRES OD ....... ROKU DO ....... ROKU

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego  
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego  
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców  
Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego  
Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36. miesiącami  
Stopa zwrotu  

Data i podpis upoważnionej osoby:

Załącznik nr 2

Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I WARTOŚCI
JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Z DNIA .......

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego  
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego  
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców  
Wartość aktywów netto  
Wartość jednostki rozrachunkowej  

Data i podpis upoważnionej osoby:

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60