Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Fundusze emerytalne »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.02.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.02.2014 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887, nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 26, poz. 228, nr 60, poz. 636, nr 72, poz. 802, nr 78, poz. 875 i nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. nr 9, poz. 118) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady wyznaczania w drodze losowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", otwartego funduszu emerytalnego dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z otwartymi funduszami emerytalnymi, w terminach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887, nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 26, poz. 228, nr 60, poz. 636, nr 72, poz. 802, nr 78, poz. 875 i nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. nr 9, poz. 118), zwanej dalej "ustawą".

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 139, poz. 934, z 1998 r. nr 98, poz. 610, nr 106, poz. 668, nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. nr 110, poz. 1256),

  2) Centralny Rejestr Ubezpieczonych - Centralny Rejestr Ubezpieczonych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy,

  3) Centralny Rejestr Członków - Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy,

  4) fundusz - otwarty fundusz emerytalny działający na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

§ 3. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2004.04.01
2011.12.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Po porównaniu danych o ubezpieczonych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych i w Centralnym Rejestrze Członków sporządza się listę ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy z funduszem w terminach określonych w ustawie, zwaną dalej "listą".

2. Lista sporządzana jest w formie elektronicznej.

3. Ubezpieczonych na liście oznacza się kolejnymi liczbami naturalnymi.

4. Porządek umieszczenia ubezpieczonych na liście jest wyznaczany w kolejności rosnącej dla liczb oraz alfabetycznej dla liter. Listę porządkuje się według następujących danych dotyczących ubezpieczonych:

  1) dzień urodzenia w miesiącu,

  2) miesiąc urodzenia,

  3) nazwisko,

  4) imię pierwsze,

  5) nadany numer PESEL,

  6) (uchylony)

  7) numer i seria dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku braku numeru, o którym mowa w pkt 5.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2004.04.01
2011.12.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Losowanie jest komisyjne i odbywa się w Centrali Zakładu o godzinie 1000.

2. Losowanie nadzoruje komisja powołana przez Prezesa Zakładu w porozumieniu z Komisją Nadzoru Finansowego.

3. Losowanie przeprowadza się w systemie informatycznym.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2004.04.01
2011.12.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. W celu przeprowadzenia losowania każdy fundusz biorący udział w losowaniu, który został uwzględniony w wykazie przekazanym przez Komisję Nadzoru Finansowego do Zakładu, otrzymuje znacznik.

2. Znacznik, o którym mowa w ust. 1, oznacza się numerem wpisu funduszu w rejestrze funduszy emerytalnych.

3. Kolejność funduszy, zgodnie z którą nastąpi wyznaczenie osób do funduszy podlegających losowaniu, ustala się przez losowanie znaczników.

4. Losowanie funduszy, według zasad określonych w ust. 3, przeprowadzają członkowie komisji, kolejno losując znaczniki.

§ 7. 1. (uchylony)

2. Wyznaczenia ubezpieczonych, którzy podlegają losowaniu do funduszy, dokonuje się począwszy od pierwszego funduszu, ustalonego zgodnie z § 6 ust. 3, i od pierwszej osoby znajdującej się na liście.

3. Do ostatniego funduszu, ustalonego zgodnie z § 6 ust. 3, są wyznaczane osoby uprzednio nie rozlosowane.

§ 8. 1. Z przebiegu losowania komisja sporządza protokół zawierający liczbę ubezpieczonych, którzy w wyniku losowania zostali członkami poszczególnych funduszy.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym Zakładu.

§ 9. Fundusz otrzymuje w formie elektronicznej podstawowe dane osobowe wyznaczonego członka, określone w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 7.03.2000 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60