Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Fundusze emerytalne »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.10.2014 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.10.2014 r. w sprawie terminu, sposobu i trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1418

Na podstawie art. 100c ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa terminy, sposób i tryb:

  1) informowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwartego funduszu emerytalnego o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

  2) umarzania jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,

  3) informowania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresach, za które umorzono jednostki rozrachunkowe,

  4) dokonywania rozliczeń między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a otwartym funduszem emerytalnym wynikających z obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

- w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) Centralnym Rejestrze Członków - oznacza to prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.);

  2) dniu roboczym - oznacza to każdy dzień tygodnia oprócz dni ustawowo wolnych od pracy i sobót;

  3) nowym otwartym funduszu emerytalnym - oznacza to otwarty fundusz emerytalny, do którego przystąpił członek dotychczasowego otwartego funduszu emerytalnego;

  4) Zakładzie - oznacza to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

§ 3. 1. Do dziesiątego dnia kalendarzowego miesiąca Zakład informuje otwarty fundusz emerytalny o ubezpieczonych będących członkami tego funduszu, którzy w tym miesiącu ukończyli lub ukończą wiek niższy o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Jeżeli członek otwartego funduszu emerytalnego przystąpił do nowego otwartego funduszu emerytalnego, informację, o której mowa w ust. 1, Zakład przekazuje do nowego otwartego funduszu emerytalnego w dniu dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, zawiera następujące dane członka otwartego funduszu emerytalnego:

  1) imiona i nazwisko;

  2) datę urodzenia;

  3) numer PESEL, a w przypadku gdy członkowi otwartego funduszu emerytalnego nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;

  4) datę zaprzestania odprowadzania do otwartego funduszu emerytalnego składek, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

§ 4. 1. Piątego dnia roboczego każdego miesiąca przypadającego po miesiącu, o którym mowa w § 3 ust. 1, otwarty fundusz emerytalny umarza jednostki rozrachunkowe, zgodnie z art. 100c ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, podlegające przekazaniu do Zakładu za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

2. Piątego dnia roboczego miesiąca, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego ukończy wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, otwarty fundusz emerytalny umarza wszystkie jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku tego członka.

3. W terminie dwóch dni roboczych od dnia umorzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, otwarty fundusz emerytalny przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego odpowiadające wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Otwarty fundusz emerytalny umarza jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, poczynając od jednostek zapisanych na tym rachunku najwcześniej.

5. Nowy otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki, o których mowa w ust. 3, poczynając od środków podlegających przekazaniu za miesiąc, w którym Zakład dokonał zmiany w Centralnym Rejestrze Członków.

6. Otwarty fundusz emerytalny nie umarza jednostek rozrachunkowych, o których mowa w ust. 1 i 2, po powzięciu informacji o śmierci ubezpieczonego będącego członkiem tego funduszu.

§ 5. 1. W terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3, otwarty fundusz emerytalny przekazuje do Zakładu informację o:

  1) danych członka otwartego funduszu emerytalnego:

   a) imionach i nazwisku,

   b) dacie urodzenia,

   c) numerze PESEL, a w przypadku gdy członkowi otwartego funduszu emerytalnego nie nadano numeru PESEL - serii i numerze dowodu osobistego albo paszportu;

  2) wartości przekazanych środków, o których mowa w § 4 ust. 3, w podziale na okresy, za które umorzono jednostki rozrachunkowe.

2. W przypadku przekazywania środków odpowiadających wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych, o których mowa w § 4 ust. 2, otwarty fundusz emerytalny informuje dodatkowo Zakład o umorzeniu wszystkich jednostek rozrachunkowych pozostających na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego.

§ 6. Informacje, o których mowa w § 3 i § 5, są przekazywane w postaci elektronicznej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2014 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60