Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2023 r. w ...

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2023 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2024 r.

Tekst pierwotny - bieżący
 M. P. z 2023 r. poz. 1279

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 oraz z 2023 r. poz. 1059 i 1414) ogłasza się:

  1) wysokość kwoty, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 część I pkt 4 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz stawek karty podatkowej w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

  2) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

  3) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy w załączniku nr 3 do obwieszczenia.

Załącznik nr 1
Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

Lp.

Zakres działalności

Oznaczenie stawek

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

powyżej

5.000 do 50.000

powyżej

50.000

1

2

3

4

5

6

1

usługi ślusarskie

0

528

622

682

1

925

999

1154

2

1181

1360

1547

3

1482

1701

1890

2

usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych

0

374

409

473

1

736

791

851

2

906

999

1122

3

usługi rusznikarskie

0

261

295

319

1

496

589

654

4

usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa

- dla ludności

0

622

682

682

1

1064

1220

1220

2

1599

1787

1787

5

usługi grawerskie

0

554

622

708

1

1033

1181

1335

6

usługi w zakresie wyrobu pieczątek

0

496

589

654

1

945

1033

1181

7

usługi pobielania kotłów i naczyń

0

1122

1122

1122

1

2204

2204

2204

8

usługi kowalskie

0

261

295

319

1

528

622

682

2

736

791

851

3

812

888

964

9

usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej

0

554

654

708

1

1033

1181

1335

2

1578

1799

1977

3

1977

2182

2374

10

usługi w zakresie kotlarstwa

0

496

589

654

1

906

999

1122

11

usługi w zakresie mechaniki maszyn

0

440

496

554

1

812

870

945

2

1033

1181

1335

3

1246

1424

1599

4

1516

1729

1913

12

usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych

0

261

319

354

1

554

622

708

2

752

827

888

3

870

945

1033

4

964

1093

1246

13

usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego

0

319

374

409

1

736

812

870

2

945

1033

1181

3

1154

1302

1482

14

usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej

0

354

374

440

1

736

791

851

2

906

999

1122

3

1064

1220

1360

15

usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych

0

354

374

440

1

752

827

888

16

usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag

0

440

496

554

1

851

925

999

17

usługi zegarmistrzowskie

0

261

319

354

1

589

654

736

2

775

851

906

3

888

983

1093

18

usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczenia pojazdów

0

791

851

925

1

1547

1759

1932

2

2223

2445

2686

3

2852

3265

3680

19

usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą

0

473

528

589

1

906

999

1122

2

1220

1395

1578

3

1599

1848

2003

4

1848

2046

2223

5

2154

2374

2600

20

usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej

0

589

654

736

1

1064

1246

1395

2

1578

1820

1977

3

1890

2065

2271

21

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych

0

374

440

496

1

791

851

925

2

983

1122

1278

22

usługi w zakresie tele-i radiomechaniki

0

374

409

473

1

752

827

888

2

945

1033

1181

3

1246

1424

1599

4

1516

1729

1913

23

usługi w zakresie bieżnikowania opon

0

775

775

775

1

1335

1335

1335

2

1787

1787

1787

3

2025

2025

2025

24

usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon

0

528

622

682

1

945

1033

1181

2

1335

1547

1729

3

1666

1871

2046

25

szklarstwo*

0

473

473

473

1

925

925

925

2

1181

1181

1181

3

1424

1424

1424

26

witrażownictwo*

0

354

374

440

1

736

812

870

2

906

999

1122

3

925

1181

1335

27

usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien

0

473

528

589

1

851

925

999

2

1122

1278

1452

3

1424

1599

1820

28

kołodziejstwo*

0

354

354

354

1

708

708

708

2

870

870

870

29

usługi w zakresie pozłotnictwa

0

295

354

374

1

622

708

775

2

791

851

925

3

870

945

1033

30

usługi tapicerskie

0

319

374

409

1

736

812

870

2

925

999

1154

3

1064

1246

1395

31

bednarstwo*

0

233

233

233

1

496

496

496

2

682

682

682

32

koszykarstwo*

0

589

589

682

1

1360

1360

1360

2

1932

1932

1932

33

wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*

0

319

319

319

1

708

708

708

34

gręplarstwo*

0

172

202

233

1

473

528

589

2

622

708

775

35

kilimiarstwo*

0

409

409

409

1

851

851

851

2

1064

1064

1064

36

koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*

0

202

202

202

1

473

473

473

37

usługi hafciarskie

0

295

319

319

1

589

654

654

2

791

851

851

3

906

983

983

4

983

1093

1093

38

dziewiarstwo na drutach

i szydełkach*

0

110

110

110

1

319

319

319

2

440

440

440

39

repasacja pończoch

0

110

110

110

1

319

319

319

40

usługi w zakresie bieliźniarstwa

0

202

233

261

1

496

554

622

2

682

752

812

41

usługi w zakresie gorseciarstwa

0

202

233

261

1

496

554

622

2

682

752

812

42

czapnictwo i kapelusznictwo męskie*

0

319

319

319

1

654

654

654

2

827

827

827

43

modniarstwo*

0

354

354

354

1

708

708

708

2

888

888

888

44

usługi krawieckie

0

172

202

233

1

374

440

496

2

622

708

775

3

791

851

925

4

851

925

999

5

964

1093

1246

45

cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie

0

110

110

110

1

261

295

319

2

354

374

440

46

usługi w zakresie kożuszkarstwa

0

409

473

473

1

851

925

925

2

1122

1278

1278

3

1482

1666

1666

47

cholewkarstwo*

0

261

261

261

1

589

589

589

2

791

791

791

48

szewstwo miarowe

0

295

354

374

1

682

752

812

2

851

925

999

3

964

1064

1220

49

szewstwo ortopedyczne*

0

202

233

261

1

528

622

682

2

736

791

851

3

851

925

999

50

szewstwo naprawkowe

0

140

172

202

1

374

409

473

2

528

622

682

51

odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

295

354

374

1

589

654

736

2

791

851

925

3

888

983

1093

52

usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

440

496

554

1

812

888

964

2

1033

1181

1335

53

usługi w zakresie kuśnierstwa

0

440

496

496

1

870

945

945

2

1181

1335

1335

3

1516

1701

1701

54

rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*

0

202

233

261

1

473

528

622

2

654

736

791

55

rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*

0

319

319

319

1

654

654

654

2

827

827

827

56

młynarstwo*

0

172

172

172

1

319

319

319

2

473

473

473

57

przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*

0

110

110

110

1

140

140

140

2

233

233

233

58

wytwarzanie waty z cukru*,

prażenie kukurydzy*

0

110

140

140

1

295

319

319

59

usługi w zakresie introligatorstwa

0

319

374

409

1

736

791

851

2

906

999

1122

60

usługi w zakresie lutnictwa

0

261

295

319

1

496

589

654

2

736

791

851

61

usługi w zakresie organmistrzostwa

0

319

374

409

1

654

736

791

2

827

906

983

62

usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych

0

261

319

354

1

554

622

708

2

752

827

888

63

usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych

0

319

374

409

1

654

736

791

2

812

888

964

64

usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych

0

261

319

354

1

589

654

736

2

791

851

925

65

usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych 
elektrycznych i elektronicznych

0

319

374

409

1

708

775

827

66

ortopedyka*

0

140

140

172

1

319

374

409

2

496

554

622

3

554

622

708

67

usługi w zakresie lakiernictwa

0

374

374

374

1

812

812

812

68

usługowe wytwarzanie szyldów

0

319

374

409

1

736

791

851

2

906

999

1122

69

konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych

0

354

374

440

1

736

791

851

2

906

999

1122

3

1064

1246

1395

70 usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności 0 473 528 589
1 812 870 945
2 1122 1278 1452
3 1578 1787 1977
4 1848 2025 2223
5 2136 2360 2579
71 usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności 0 354 374 440
1 622 708 775
2 827 906 983
3 983 1122 1278
72 usługi w zakresie odgrzybiania budynków - dla ludności 0 473 528 589
1 812 870 945
73 usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności 0 354 374 440
1 736 791 851
74 usługi w zakresie zduństwa - dla ludności 0 354 374 409
1 682 752 812
2 870 945 1033
3 1122 1278 1452
75 usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności 0 622 708 775
1 1122 1278 1452
2 1666 1871 2045
3 1977 2204 2404

76

studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m

- dla ludności

0

589

589

589

1

752

752

752

2

1482

1482

1482

77

obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej

0

622

622

622

1

1033

1033

1033

2

1516

1516

1516

3

1871

1871

1871

78

usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt

0

319

319

319

1

682

682

682

79

usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim

0

528

528

528

1

964

964

964

409

409

409

80

usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek

0

374

409

473

1

736

812

870

2

925

999

1154

81

usługi w zakresie maglowania

0

140

172

202

1

374

409

473

2

496

589

654

82

usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

354

374

440

1

708

775

827

2

870

945

1033

3

1064

1093

1246

4

1122

1246

1395

83

pranie pierza i puchu

0

261

319

354

1

589

654

736

2

791

851

925

84

kominiarstwo

0

233

261

295

1

554

622

708

2

752

827

888

85

usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania

0

440

496

554

1

870

945

1033

2

1154

1302

1482

86

usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt

0

172

202

233

1

473

528

589

2

654

736

791

3

791

851

925

4

851

925

999

5

1033

1181

1335

87

usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców

0

172

172

202

1

374

440

496

2

589

654

736

3

736

791

851

4

752

827

888

5

945

1033

1181

88

usługi kosmetyczne

0

172

202

233

1

473

528

589

2

682

752

812

3

812

888

964

4

870

945

1033

5

945

1033

1181

89

manicure, pedicure

0

110

140

140

1

295

319

319

2

354

374

440

3

496

589

654

4

554

622

708

5

752

827

888

90

usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)

0

812

888

964

1

1599

1820

1977

2

2094

2316

2534

3

2360

2609

2910

usługi pozostałe

0

319

374

409

1

708

775

827

2

870

945

1033

3

983

1122

1278

4

1122

1302

1448

91

wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii

i diazotypii

0

736

791

851

1

1424

1599

1820

92

sprzątanie wnętrz

0

319

374

409

1

654

736

791

2

827

906

983

93

ważenie osób

0

83

83

83

94

usługi w zakresie radiestezji

0

172

172

172

95

usługi świadczone

w gospodarstwach domowych

0

319

374

409

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

  - "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

  - "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:

  1) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

  2) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego

- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 93 622 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.

Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

Lp.

Parkingi o liczbie stanowisk

Stawka

1

2

3

1

do 140

9,80 zł od każdego stanowiska

2

powyżej 140 do 180

1372 zł + 14,70 zł od każdego stanowiska powyżej 140

3

powyżej 180

1960 zł + 17,50 zł od każdego stanowiska powyżej 180

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione

Usługi inne,
gdzie indziej w załączniku
niewymienione

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000 do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

2910

4863

3891

5836

4863

6813

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.

3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 do ustawy stosuje się zawsze stawki tam określone.

4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.

5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:

  1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),

  2) objętych grupowaniem "Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane" (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców, takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy),

  3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),

  4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),

  5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),

  6) objętych grupowaniem "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych" (PKWiU dział 37),

  7) związanych:

   a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),

   b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),

   c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),

   d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),

   e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),

   f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),

   g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),

   h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),

   i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

  8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),

  9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),

  10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),

  11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),

  12) w zakresie:

   a) sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),

   b) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

   c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem "Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery" (PKWiU 45.40.50.0),

  13) objętych grupowaniem "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" (PKWiU dział 46),

  14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),

  15) objętych grupowaniem:

   a) "Transport lądowy i rurociągowy" (PKWiU dział 49),

   b) "Transport wodny" (PKWiU dział 50),

   c) "Transport lotniczy i transport kosmiczny" (PKWiU dział 51),

   d) "Magazynowanie i usługi wspomagające transport" (PKWiU dział 52),

  16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora wyznaczonego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywnościowych do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),

  17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),

  18) związanych z:

   a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),

   b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,

  19) objętych grupowaniem:

   a) "Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi" (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),

   b) "Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych" (PKWiU 59.20.1),

   c) "Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych" (PKWiU 59.20.2),

  20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

  21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),

  22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),

  23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),

  24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,

  25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),

  26) objętych grupowaniem "Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne" (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,

  27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),

  28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania pracowników wyższego szczebla (PKWiU ex 78.10.12.0) - dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych),

  29) świadczonych:

   a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów na różne środki transportu (PKWiU 79.11.1),

   b) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2),

   c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1),

   d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1),

   e) przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0),

   f) w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

   g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych, hal wystawienniczych (PKWiU 79.90.32.0),

   h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz w zakresie pozostałych rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),

  30) detektywistycznych i ochroniarskich, z wyłączeniem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem (PKWiU ex dział 80),

  31) pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku (PKWiU 81.10.10.0), sprzątania obiektów (PKWiU 81.2),

  32) związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (PKWiU dział 82),

  33) objętych grupowaniem:

   a) "Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych" (PKWiU dział 84),

   b) "Usługi w zakresie edukacji" (PKWiU dział 85),

   c) "Usługi w zakresie opieki zdrowotnej" (PKWiU dział 86),

   d) "Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem" (PKWiU dział 87),

  34) pomocy społecznej bez zakwaterowania - w tym usług udzielania pomocy międzynarodowej ofiarom katastrof, uchodźcom i imigrantom, włącznie z udzielaniem schronienia (PKWiU dział 88),

  35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dział 90-93),

  36) świadczonych przez organizacje członkowskie, z wyłączeniem usług promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo (PKWiU ex dział 94),

  37) naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0),

  38) objętych grupowaniem:

   a) "Pozostałe usługi świadczone dla ludności" (PKWiU dział 96),

   b) "Usługi świadczone przez organizacje międzynarodowe i eksterytorialne" (PKWiU 99.00.10.0).

Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

Lp.

Usługi w zakresie handlu detalicznego

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

powyżej 5.000 do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi

0

528

812

736

999

812

1278

1

736

999

812

1278

999

1636

2

812

1289

999

1636

1278

1871

3

999

1636

1278

1871

1724

2334

2

kwiatami

0

736

999

812

1278

999

1636

1

812

1289

999

1636

1278

1871

2

999

1636

1278

1871

1724

2334

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), zapałek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i zniczy (PKWiU ex 32.99.54), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).

Część III. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Lp.

Działalność handlowa
w zakresie sprzedaży detalicznej

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

powyżej 5.000
do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

artykułów nieżywnościowych

0
1
2

736
812
983
1636
1871
2334
812
999
1362
1871
3062
4115
999
1278
1724
3062
4539
6027

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część IV. Gastronomia

Lp.

Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu

Oznaczenie stawek

Wysokość stawki w zł

1

2

3

4

1

w zakresie sprzedaży lodów z automatów

0

708-945

1

945-1246

2

1122-1424

3

1302-1599

4

1759-2069

2

w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej

0

589-827

1

827-1154

2

983-1302

3

1181-1482

4

1593-1954

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

  - "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część V. Usługi transportowe

Lp.

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do 25.000

ponad 25.000
do 100.000

ponad 100.000
do 500.000

powyżej 500.000

1

2

3

4

5

6

1

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób

296

312

341

366

2

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków

456

496

544

605

3

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej

177

177

177

177

4

Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym

203

203

203

203

z czego:

usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

83-140

83-140

83-140

83-140

Objaśnienia:

1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, jednak nie więcej niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część VI. Usługi rozrywkowe

Lp.

Rodzaj świadczonych usług

Liczba urządzeń (samochodów)

Stawka

1

2

3

4

1

Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające

do 2

63,10 zł od każdego urządzenia

powyżej 2 do 4

126,20 zł + 149,10 zł od każdego urządzenia ponad 2

powyżej 4 do 6

424,40 zł + 182,80 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6 do 8

790,00 zł + 195,00 zł od każdego urządzenia ponad 6

powyżej 8 do 10

1180,00 zł + 224,00 zł od każdego urządzenia ponad 8

powyżej 10

1628,00 zł + 255,50 zł od każdego urządzenia ponad 10

2

Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci - o liczbie miejsc:

do 16

1*

12,30 zł od każdego miejsca

powyżej 16

1*

196,80 zł + 12,30 zł od każdego miejsca ponad 16

3

Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) - o liczbie miejsc: 

do 24

1*

39,30 zł od każdego miejsca

powyżej 24

1*

943,20 zł + 31,70 zł od każdego miejsca ponad 24

4

Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe)

- o liczbie samochodów

do 6

146,30 zł od każdego samochodu

powyżej 6 do 12

877,80 zł + 228,70 zł od każdego samochodu ponad 6

powyżej 12 do 24

2250,00 zł + 292,20 zł od każdego samochodu ponad 12

powyżej 24

5756,40 zł + 365,40 zł od każdego samochodu ponad 24

5

Strzelnice

1

455,40 zł

2

925,50 zł

powyżej 2

925,50 zł + 925,50 zł od każdej strzelnicy ponad 2

6

Imprezy zręcznościowe inne:

a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe

1

119,70 zł

2

299,30 zł

3

701,30 zł

powyżej 3

701,30 zł + 482,60 zł od każdego urządzenia ponad 3

b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręczne

do 4

31,70 zł od każdego urządzenia

powyżej 4 do 6

126,80 zł + 36,90 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6

200,60 zł + 73,10 zł od każdego urządzenia ponad 6

7

Huśtawki (wahadłowe i kołowe)

1

124,60 zł

2

638,30 zł

powyżej 2

638,30 zł + 638,30 zł od każdego urządzenia ponad 2

8

Kolejki torowe

1*

19,50 zł

9

Zjeżdżalnie:

a) zjeżdżalnie "Gigant"

1*

114,80 zł

b) zjeżdżalnie przewoźne

1*

75,40 zł

10

Imprezy pozostałe:

a) pałac strachów, labirynt

1*

2294,50 zł

b) ściana emocji

1*

1868,30 zł

c) ściana lalkowa

1*

638,30 zł

d) głowa medium, pokazy gadów

1*

369,90 zł

e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne

1*

158,50 zł

f) gabinet luster

1*

83,20 zł

g) hipodrom - kuce

1*

51,30 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Lp.

Rodzaj wykonywanej czynności

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do 25.000

powyżej 25.000

1

2

3

4

Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:

1

do 10 na dobę

541

563

2

do 20 na dobę

744

785

3

do 30 na dobę

854

-

Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:

4

do 50 posiłków na dobę

648

706

5

do 100 posiłków na dobę

854

942

Część VIII. Świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp.

Rodzaj wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

4

1

Lekarz i lekarz dentysta

do 48

21,80 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

1046,40 zł + 29,00 zł za każdą godzinę 
ponad 48

powyżej 96

2438,40 zł

2

Felczer

6,60 zł za każdą godzinę

3

Technik dentystyczny

do 24

19,10 zł za każdą godzinę

powyżej 24 do 96

458,40 zł + 24,90 zł za każdą godzinę 
ponad 24

powyżej 96

2251,20 zł

4

Pielęgniarka, położna

2,30 zł za każdą godzinę

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

3. Stawki nie dotyczą działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Część IX. Świadczenie usług weterynaryjnych

Rodzaj wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

Lekarz weterynarii:

a)

do 48

12,30 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

590,40 zł + 14,70 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

1296 zł

b)

-

633,50 zł

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

5. Stawki nie dotyczą działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Liczba godzin przeznaczonych
na wykonywanie usług miesięcznie

Stawka

1

2

do 48

2,30 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

110,40 zł + 4,90 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

345,60 zł

Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na 
udzielanie lekcji miesięcznie

Stawka

1

2

do 48

7,00 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

336,00 zł + 14,70 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

1041,60 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na

odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Część XII. Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Lp.

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do 5.000

powyżej 5.000 do 20.000

powyżej 20.000

1

Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich

45-63

63-87

87-101

2

Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły

45-63

63-87

87-101

3

Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

121-161

140-178

161-203

4

Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12

87-203

161-358

319-648

5

Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej

45-63

63-87

63-101

Objaśnienia:

1. Usługi wymienione w lp. 1-3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.

2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.

4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Załącznik nr 2
Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańców

Wysokość stawek w złotych

powyżej

do

1000

611

1000

2000

696

2000

3000

749

3000

4000

821

4000

5000

894

5000

6000

976

6000

7000

1064

7000

8000

1150

8000

9000

1240

9000

10 000

1347

10 000

12 000

1468

12 000

14 000

1591

14 000

16 000

1731

16 000

18 000

1874

18 000

20 000

2029

20 000

2201

Załącznik nr 3
Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańców

Jeżeli siedziba parafii znajduje się

powyżej

do

na terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5000

w mieście o liczbie mieszkańców

powyżej 5.000

do 50.000

powyżej 50.000

wysokość stawek w złotych

1000

181

383

553

1000

3000

553

580

580

3000

5000

580

618

640

5000

8000

593

640

657

8000

10 000

618

672

692

10 000

640

692

708

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60