Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

 Dz. U. z 2010 r. nr 245, poz. 1638
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2012 r.

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7% (Dz. U. nr 211, poz. 1329 oraz z 2009 r. nr 222, poz. 1759).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 245, poz. 1638
2011.04.01
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku,
o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Pozycja Kod CN Wyszczególnienie
1         0101 Konie, osły, muły i osłomuły, żywe
2         0102 Bydło żywe
3         0103 Świnie żywe
4         0104 Owce i kozy, żywe
5         0105 Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki
    Pozostałe zwierzęta żywe:
    - Ssaki:
6         0106 11 00 - - Naczelne
    - - Pozostałe:
7         0106 19 10 - - - Króliki domowe
8      * 0106 19 90 - - - Pozostałe1)
9   (uchylona)
10   (uchylona)
11   (uchylona)
12      * 0106 39 90 - - - Pozostałe60)
13      * 0106 90 00 - Pozostałe2)
14         0201 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
15         0202 Mięso z bydła, zamrożone
16         0203 Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone
17         0204 Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone
18         0205 00 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
19         0206 Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
20         0207 Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone
21         0208 Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone
22      * 0209 00 Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone3)
23         0210 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów
24         0301 Ryby żywe
25         0302 Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
26         0303 Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
27         0304 Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone
28         0305 Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi
29         0306 Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi
30         0307 Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi
31         0401 Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego
32         0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
33         0403 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao
34         0404 Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
35         0405 Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania
36         0406 Ser i twaróg
37         0407 00 Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane
38         0408 Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
39         0409 00 00 Miód naturalny
40         0410 00 00 Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
41         0502 Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści
42         0504 00 00 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
43         0506 Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów
44         0507 Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów
45         0510 00 00 Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane
46 ex * 0511 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi4) - z wyłączeniem CN 0511 99 31 i 0511 99 39
47         0601 Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212
48 ex     0602 Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia - z wyłączeniem CN 0602 90 41
          0603 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane
49         0701 Ziemniaki, świeże lub schłodzone
50         0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone
51         0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone
52         0704 Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone
53         0705 Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone
54         0706 Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone
55         0707 00 Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone
56         0708 Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone
57         0709 Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone
58         0710 Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone
59      * 0711 Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia5)
60         0712 Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone
61         0713 Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone
62         0714 Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca
63         0801 Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane
64         0802 Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane
65         0803 00 Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone
66         0804 Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone
67         0805 Owoce cytrusowe, świeże lub suszone
68         0806 Winogrona, świeże lub suszone
69         0807 Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże
70         0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże
71         0809 Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże
72         0810 Pozostałe owoce, świeże
73         0811 Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
74      * 0812 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia5)
75         0813 Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem
76      * 0814 00 00 Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących5)
    - Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone:
77         0904 20 30 - - - Pozostałe
78         0908 20 00 - Kwiat muszkatołowy
79         0908 30 00 - Kardamony
80         0909 Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca
81 ex * 0910 Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne6) - z wyłączeniem CN 0910 10 00, 0910 20 90, 0910 91 90, 0910 99 39 i 0910 99 99
82         1001 Pszenica i meslin
83         1002 00 00 Żyto
84         1003 00 Jęczmień
85         1004 00 00 Owies
86         1005 Kukurydza
87         1006 Ryż
88         1007 00 Ziarno sorgo
89         1008 Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża
90         1101 00 Mąka pszenna lub z meslin
91         1102 Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin
92         1103 Kasze, mączki i granulki, zbożowe
93         1104 Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone
94         1105 Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane
95         1106 Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8
96         1108 Skrobie; inulina
97         1109 00 00 Gluten pszenny, nawet suszony
98         1201 00 Nasiona soi, nawet łamane
99         1202 Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane
100         1203 00 00 Kopra
101         1204 00 Nasiona lnu, nawet łamane
102         1205 Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane
103         1206 00 Nasiona słonecznika, nawet łamane
104         1207 Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane
105      * 1208 Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy7)
106         1209 Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu
          1210 Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina
107      * 1211 Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane8)
108         1212 91 - - Burak cukrowy
109 ex     1212 99 - - Pozostałe - z wyłączeniem CN 1212 99 49
110         1213 00 00 Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek
111         1214 Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane
112 ex     1302 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych - z wyłączeniem CN 1302 12 00, 1302 13 00 i 1302 19
113      * 1501 00 Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 15033)
114      * 1502 00 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 15033)
115      * 1503 00 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej7)
116      * 1504 Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
117      * 1506 00 00 Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
118      * 1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
119      * 1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
120      * 1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
121      * 1510 00 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 15097)
122      * 1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie7)
123      * 1512 Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
124      * 1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
125      * 1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
    Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:
    - Olej lniany i jego frakcje:
126      * 1515 11 00 - - Olej surowy7)
127      * 1515 19 - - Pozostały7)
    - Olej kukurydziany i jego frakcje
128         1515 21 - - Olej surowy
129         1515 29 - - Pozostały
130      * 1515 30 - Olej rycynowy i jego frakcje7)
131      * 1515 50 - Olej sezamowy i jego frakcje7)
132      * 1515 90 - Pozostałe7)
133      * 1516 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale nieprzetworzone7)
134      * 1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 15167)
135         1601 00 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów
136      * 1602 Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane3)
137      * 1603 00 Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych9)
138         1604 Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej
139         1605 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane
140         1701 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej
141 ex     1702 Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel - z wyłączeniem CN 1702 20
142         1703 Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru
143      * 1901 Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone10)
144         1902 Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany
145         1903 00 00 Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach
146         1904 Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
147         1905 10 00 - Chleb chrupki


- - Gofry i wafle:
148      * 1905 32 05 - - - O zawartości wody przekraczającej 10% masy11)


- Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe:
149         1905 40 90 - - Pozostałe
150         1905 90 10 - - Mace
151      * 1905 90 20 - - Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby12)
152         1905 90 30 - - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu
    - - - Pozostałe:
153      * 1905 90 60 - - - - Z dodatkiem środka słodzącego14)
154      * 1905 90 90 - - - - Pozostałe15)
155      * 2001 Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym5)
156      * 2002 Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym5)
157      * 2003 Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym5)
158      * 2004 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20065)
159      * 2005 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20065)
160         2006 00 Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)
161      * 2007 Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej5)
162      * 2008 Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone5)
163         2009 Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej
164         2101 30 - Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty
165 ex     2103 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda - z wyłączeniem CN 2103 30 90
166         2104 Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane
167         2105 00 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao
168      * 2106 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone5)
    Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg:
169      * 2201 90 00 - Pozostałe16)
170      * 2202 Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 200917)
171         2301 Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki
172         2302 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane
173         2303 10 - Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
174         2303 20 - Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
175      * 2303 30 00 - Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane18)
176      * 2304 00 00 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego7)
177      * 2305 00 00 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych7)
178      * 2306 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 23057)
179         2308 00 Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
180         2309 Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt
181 ex     2401 Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe - z wyłączeniem CN 2401 30 00
182      * 2509 00 00 Kreda19)
183      * 2518 10 00 - Dolomit niekalcynowany ani niespiekany20)
184         2522 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825
    Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
185      * 2530 90 00 - Pozostałe21)
186      * 2703 00 00 Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany22)
187      * 2802 00 00 Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna23)
188      * 2814 Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym24)
    Azotany:
189      * 2834 21 00 - Potasu25)
190      * 2835 Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie26)
    - Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych i cykloterpenowych:
191         2903 51 00 - - 1,2,3,4,5,6- heksachlorocykloheksan (HCH(ISO)), włącznie z lindanem (ISO,INN)
192         2903 52 00 - - Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO)
193         2903 59 - - Pozostałe
    - Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych:
194      * 2903 62 00 - - Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)27)
195      * 2918 21 00 - - Kwas salicylowy i jego sole28)
196      * 2918 22 00 - - Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry28)
197      * 2918 23 00 - - Pozostałe estry kwasu salicylowego i ich sole28)
198      * 2922 41 00 - - Lizyna i jej estry; ich sole28)
199      * 2922 42 00 - - Kwas glutaminowy i jego sole28)
200      * 2923 Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie28)
201 ex * 2924 Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego28) - z wyłączeniem CN 2924 21 00
    Organiczne związki siarki:
202         2930 90 13 - - Cysteina i cystyna
203         2930 90 16 - - Pochodne cysteiny lub cystyny
    Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu:
    - Laktony:
204      * 2932 29 - - Pozostałe laktony28)
    Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu:
205      * 2933 11 - - Fenazon (antypiryna) i jego pochodne28)
206      * 2933 19 - - Pozostałe28)
207      * 2933 21 00 - - Hydantoina i jej pochodne28)
208      * 2933 52 00 - - Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego sole28)
209      * 2933 53 - - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i winylbital (INN); ich sole28)
210      * 2933 54 00 - - Pozostałe pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego); ich sole28)
211      * 2933 55 00 - - Loprazolam (INN), meklokwalon (INN), metakwalon (INN) i zipeprol (INN); ich sole28)
212      * 2933 59 - - Pozostałe28)
213      * 2933 69 - - Pozostałe28)
    Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne:
214      * 2934 30 - Związki zawierające w strukturze fenotiazynowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej28)
215      * 2935 00 Sulfonamidy28)
216      * 2936 Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku28)
217      * 2937 Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne i analogi strukturalne, włącznie z polipeptydami o zmodyfikowanym łańcuchu, stosowane głównie jako hormony28)
218      * 2938 Glikozydy, naturalne i syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne28)
219      * 2939 Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne28)
220      * 2940 00 00 Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub 293928)
221      * 2941 Antybiotyki28)
222      * 3001 Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone28)
223      * 3002 Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, nawet otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz produkty podobne28)
224      * 3003 Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej28)
225      * 3004 Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych, lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej28)
226      * 3005 Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (na przykład opatrunki, plastry przylepne, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych28)
227 ex * 3006 Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego działu28) - z wyłączeniem CN 3006 10 30, 3006 10 90, 3006 40 00, 3006 70 00, 3006 91 00 i 3006 92 00
228         3101 00 00 Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
    Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe:
229         3102 10 - Mocznik, nawet w roztworze wodnym
230         3102 21 00 - - Siarczan amonu
231         3102 29 00 - - Pozostałe
232         3102 30 - Azotan amonu, nawet w roztworze wodnym
233      * 3102 40 - - Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami29)
234      * 3102 50 - Azotan sodu30)
235         3102 60 00 - Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu
236         3102 80 00 - Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym
237 * 3102 90 00 - Pozostałe, włącznie z mieszaninami niewymienionymi w poprzednich podpozycjach29)
238         3103 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne
239 ex     3104 Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne - z wyłączeniem CN 3104 20
240      * 3105 Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg25)
241      * 3407 00 00 Pasty modelarskie, włącznie z przeznaczonymi do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako "wosk dentystyczny" lub jako "dentystyczny materiał formierski", pakowane w zestawy lub w opakowania do sprzedaży detalicznej lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej formie; pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia)31)
    Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny:
242      * 3501 10 90 - - Pozostałe32)
    Albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80% masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin:
    - Albumina jaja:
243         3502 11 - - Suszona
244         3502 19 - - Pozostała
245      * 3502 20 - Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub więcej białek serwatki33)
246      * 3502 90 - Pozostałe34)
247         3503 00 10 - Żelatyna i jej pochodne
248         3505 10 - Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
249         3507 Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
    Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach:
250      * 3701 10 00 - Do promieni rentgenowskich35)
    Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony:
251      * 3702 10 00 - Do promieni rentgenowskich36)
    Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy):
252         3808 50 00 - Towary wymienione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu
253         3808 91 - - Środki owadobójcze (insektycydy)
254         3808 92 - - Środki grzybobójcze (fungicydy)
255         3808 93 - - Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin
256      * 3808 94 - - Środki odkażające37)
257         3808 99 - - Pozostałe
258      * 3821 00 00 Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie z wirusami i podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych38)
259      * 3822 00 00 Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe39)
    Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
  260        * 3824 90 61 - - - - Produkty pośrednie z produkcji antybiotyków otrzymane podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, nawet suszone, do stosowania do produkcji leków dla ludzi objętych pozycją 300440)
261      * 3824 90 62 - - - - Produkty pośrednie z produkcji soli monensin40)
262      * 3824 90 64 - - - - Pozostałe40)
263      * 4009 Przewody, rury i węże, z gumy, innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem (na przykład złącza, kolanka, kołnierze)41)
264         4014 Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (włącznie z odciągaczami do mleka), z gumy, innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem z ebonitu
    Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem:
265      * 4015 11 00 - - Chirurgiczne42)
266      * 4115 20 00 - Skwarki i pozostałe odpadki skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nienadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry wyprawionej43)
267         4401 10 00 - Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
    Pozostałe artykuły z drewna:
268      * 4421 90 98 - - Pozostałe44)
269         4818 40 - Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt i podobne artykuły sanitarne
270      * 4818 90 90 - - Pozostałe45)
271      * 4901 Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach46)
272      * 4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe47)
273      * 4903 00 00 Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania46)
274      * 4904 00 00 Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione48)
275 ex * 4905 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane49) - z wyłączeniem CN 4905 10 00
276         5001 00 00 Kokony jedwabników nadające się do motania
    Wełna:
277         5101 19 00 - - Pozostała
278      * 5301 10 00 - Len surowy lub roszony50)
279      * 5302 10 00 - Konopie siewne, surowe lub roszone50)
280      * 5303 10 00 - Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone50)
281      * 5305 00 00 Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły, wyczeski i odpady tych włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)50)
282 ex * 5601 Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyki), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien51) - z wyłączeniem CN 5601 30 00
    Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy); podpodeszwy wyjmowane (wkładki), podkładki pod pięty i podobne artykuły; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części:
283      * 6406 91 00 - - Z drewna44)
284      * 7318 23 00 - - Nity52)
    Maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (z wyłączeniem pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją 8514), do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje, w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:
285      * 8419 90 - Części53)
    Maszyny, urządzenia i wyposażenie (inne niż obrabiarki objęte pozycjami od 8456 do 8465) do przygotowania lub wykonywania płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich; płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane):
286      * 8442 30 - Maszyny, urządzenia i wyposażenie54)
287      * 8469 00 Maszyny do pisania, inne niż drukarki objęte pozycją 8443; maszyny do redagowania tekstów55)
    Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
288      * 8471 80 00 - Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych56)
289      * 8471 90 00 - Pozostałe56)
290         8713 Wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet z silnikiem lub napędzane mechanicznie w inny sposób
291         9001 30 00 - Soczewki kontaktowe
292         9001 40 - Soczewki okularowe szklane
293         9001 50 - Soczewki okularowe z pozostałych materiałów
    Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku:
294        * 9018 31 - - Strzykawki, z igłami lub bez57)
295      * 9018 32 - - Metalowe igły do zastrzyków oraz igły chirurgiczne57)
295      * 9018 39 00 - - Pozostałe57)
297         9018 90 10 - - Przyrządy i aparatura, do pomiaru ciśnienia krwi
298         9018 90 50 - - Aparatura do transfuzji
299 ex * 9021 Urządzenia ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe urządzenia stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe oraz pozostałe urządzenia zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa58) - z wyłączeniem CN 9021 21
300      * 9602 00 00 Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny59)
  bez względu na kod CN

1. Foteliki do przewozu dzieci w samochodach

2. Sznurek do maszyn rolniczych

3. Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wyłącznie:

   1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,

   2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,

   3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER"

4. Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika

5. Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

6. Publikacje w alfabecie Braille’a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a

7. (uchylony)

8. (uchylony)

9. Błony rentgenowskie diagnostyczne

Objaśnienia:

- ex - zamieszczony przy kodzie CN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie

- wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik

- objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN:

1) wyłącznie króliki dzikie i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych

2) wyłącznie pszczoły i jedwabniki

3) z wyłączeniem tłuszczów technicznych

4) z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń

5) z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

6) wyłącznie: koperek (Anethum qeaveolens), szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

7) wyłącznie jadalne

8) wyłącznie lebiodka pospolita (Origanum vulgare) i bylica

9) wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa

10) z wyłączeniem ekstraktów i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

11) wyłącznie wafle

12) wyłącznie opłatki sakralne i podobne produkty

13) (uchylony)

14) wyłącznie wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni

15) wyłącznie bułka tarta

16) wyłącznie woda w postaci naturalnej i lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe

17) wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, oraz niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy

18) wyłącznie wywar

19) wyłącznie kreda mielona, pastewna i kreda mielona, nawozowa

20) wyłącznie mączka dolomitowa

21) wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku i minerałów

22) wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych

23) wyłącznie siarka sublimowana lub strącona

24) wyłącznie amoniak ciekły nawozowy i woda amoniakalna nawozowa

25) z wyłączeniem nawozów naturalnych

26) wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych

27) z wyłączeniem heksachlorobenzenu

28) wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego

29) z wyłączeniem cyjanamidu wapnia

30) wyłącznie sprzedawany jako nawóz

31) wyłącznie materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe

32) z wyłączeniem kazeiny do stosowania w przemyśle włókienniczym

33) wyłącznie albumina techniczna, albumina mleka

34) wyłącznie albumina techniczna

35) wyłącznie do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii

36) wyłącznie do zastosowań nieprzemysłowych - wyłącznie medycznych

37) wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych

38) wyłącznie gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - dla farmacji

39) wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne

40) wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego

41) wyłącznie węże medyczne

42) wyłącznie rękawice chirurgiczne

43) wyłącznie odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana, z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)

44) wyłącznie elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych

45) wyłącznie wata celulozowa, paczkowana

46) wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN) - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek

47) wyłącznie gazety drukowane, czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe

48) wyłącznie nuty w formie drukowanej

49) wyłącznie mapy wytwarzane metodami poligraficznymi

50) z wyłączeniem odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego

51) wyłącznie podpaski i tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue; wata celulozowa paczkowana; pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt i dla dorosłych

52) wyłącznie nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych

53) wyłącznie części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji i wyjaławiania itp.)

54) wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille’a

55) wyłącznie maszyny do pisania dla niewidomych

56) wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla ociemniałych)

57) z wyłączeniem weterynaryjnych

58) z wyłączeniem protez dentystycznych

59) wyłącznie żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej

60) wyłącznie strusie żywe hodowlane

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 245, poz. 1638
2011.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku,
o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Pozycja Kod CN Wyszczególnienie
1         0201 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
2         0202 Mięso z bydła, zamrożone
3         0203 Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone
4         0204 Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone
5         0205 00 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
6         0206 Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
7         0207 Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone
8         0208 Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone
9      * 0209 00 Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone1)
10         0210 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów
11 ex     0301 Ryby żywe - z wyłączeniem CN 0301 10
12         0302 Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
13         0303 Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
14         0304 Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone
15         0305 Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi
16         0306 Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi
17         0307 Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi
18         0401 Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego
19         0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
20         0403 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao
21         0404 Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
22         0405 Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania
23         0406 Ser i twaróg
24 ex     0407 00 Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane - z wyłączeniem CN 0407 00 11 i 0407 00 19
25         0408 Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
26         0409 00 00 Miód naturalny
27         0410 00 00 Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
28         0502 Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści
29         0504 00 00 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
30         0506 Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów
31         0507 Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów
32         0510 00 00 Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane
    Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi
33         0511 91 - - Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3
34      * 0511 99 10 - - - Ścięgna; ścinki i podobne odpady surowych skór lub skórek2)
35      * 0511 99 85 - - - Pozostałe2)
36         0701 Ziemniaki, świeże lub schłodzone
37         0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone
38         0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone
39         0704 Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone
40         0705 Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp), świeże lub schłodzone
41         0706 Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone
42         0707 00 Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone
43         0708 Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone
44         0709 Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone
45         0710 Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone
46         0713 Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone
47         0714 Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca
    Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane
    - Orzechy leszczyny (Corylus spp.):
48         0802 21 00 - - W łupinach
49         0802 22 00 - - Bez łupin
    - Orzechy włoskie:
50         0802 31 00 - - W łupinach
51         0802 32 00 - - Bez łupin
    Winogrona, świeże lub suszone:
52         0806 10 - Świeże
53 ex     0807 Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże - z wyłączeniem CN 0807 20 00
54         0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże
55         0809 Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże
56 ex     0810 Pozostałe owoce, świeże - z wyłączeniem CN 0810 50 00 i 0810 60 00 i 0810 90 20
57      * 0811 Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego3)
    - Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone:
58         0904 20 30 - - - Pozostałe
59         0908 10 00 - Gałka muszkatołowa
60         0908 20 00 - Kwiat muszkatołowy
61      * 0909 Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca4)
62 ex * 0910 Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne5) - z wyłączeniem CN 0910 10 00, 0910 20 90, 0910 91 90 i 0910 99 99
63         1001 Pszenica i meslin
64         1002 00 00 Żyto
65         1003 00 Jęczmień
65a         1004 00 00 Owies
66         1005 Kukurydza
67         1006 Ryż
68         1007 00 Ziarno sorgo
69         1008 Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża
70         1101 00 Mąka pszenna lub meslin
71         1102 Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin
72         1103 Kasze, mączki i granulki, zbożowe
73         1104 Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone
74         1106 Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8
75         1201 00 Nasiona soi, nawet łamane
76         1202 Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane
77         1203 00 00 Kopra
78         1204 00 Nasiona lnu, nawet łamane
79         1205 Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane
80         1206 00 Nasiona słonecznika, nawet łamane
81 ex     1207 Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane - z wyłączeniem CN 1207 20
82      * 1208 Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy7)
    Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu:
83         1209 91 - - Nasiona warzyw
84 ex     1209 99 - - Pozostałe - z wyłączeniem CN 1209 99 10
85      * 1211 Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane6)
86         1212 91 - - Burak cukrowy
87         1302 20 - Substancje pektynowe, pektyniany i pektany
88         1302 31 00 - - Agar-agar
89      * 1501 00 Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 15031)
90      * 1502 00 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 15031)
91      * 1503 00 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej7)
92      * 1504 Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
93      * 1506 00 00 Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
94      * 1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
95      * 1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
96      * 1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
97      * 1510 00 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 15097)
98      * 1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie7)
99      * 1512 Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
100      * 1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
101      * 1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)
102 ex * 1515 Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7) - z wyłączeniem CN 1515 21 i 1515 29
103      * 1516 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale nieprzetworzone7)
104      * 1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 15167)
105         1601 00 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów
106 ex     1602 Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane - z wyłączeniem CN 1602 10 00
107         1604 Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej
108         1605 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane
    - Laktoza i syrop laktozowy:
109         1702 11 00 - - Zawierające 99% masy laktozy lub więcej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę
110         1702 19 00 - - Pozostałe
111         1901 20 00 - Mieszaniny ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905
112         1902 Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany
113         1904 Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
114         1905 10 00 - Chleb chrupki
    - Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe
115         1905 40 90 - - Pozostałe
116         1905 90 10 - - Mace
117      * 1905 90 30 - - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu15)
118      * 1905 90 90 - - - - Pozostałe8)
    Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006
119         2004 10 - Ziemniaki
120         2009 Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej
121         2105 00 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao
    Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
122      * 2106 90 98 - - - Pozostałe9)
123      * 2202 Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 200910)
124         2301 10 00 - Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów; skwarki
125      * 2302 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane11)
126      * 2304 00 00 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego7)
127      * 2305 00 00 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych7)
128      * 2306 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 23057)
128a      * 3501 10 90 Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny:
- - Pozostałe16)
    - Albumina jaja:
129         3502 11 - - Suszona
130         3502 19 - - Pozostała
131      * 4901 Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach12)
132      * 4903 00 00 Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania12)
133      * 4904 00 00 Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione13)
134 ex * 4905 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane14) - z wyłączeniem CN 4905 10 00
  bez względu na kod CN 1. Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN

2. Czasopisma specjalistyczne - w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

Objaśnienia:

- ex - zamieszczony przy kodzie CN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie

- wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku

- objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN:

1) z wyłączeniem tłuszczów technicznych

2) z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń

3) z wyłączeniem orzechów

4) wyłącznie kolendra, kmin i kminek

5) wyłącznie koperek (Anethum graveolens), szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

6) wyłącznie lebiodka pospolita (Origanum vulgare) i bylica

7) wyłącznie jadalne

8) wyłącznie bułka tarta

9) z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

10) wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, oraz niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy

11) z wyłączeniem śruty

12) wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN) - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braile’a

13) wyłącznie nuty w formie drukowanej

14) wyłącznie mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi

15) wyłącznie pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości oznaczona odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni

16) z wyłączeniem kazeiny do stosowania w przemyśle włókienniczym

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60