Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.11.10
do 2021.12.09
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2004 r. nr 63, poz. 587
2020.11.10
zmieniony przez
2021.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2284
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. 1. Pracownikami warsztatu są:

  1) kierownik warsztatu;

  2) specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji;

  3) instruktorzy terapii zajęciowej;

  4) (uchylony)

2. W warsztacie zatrudnia się psychologa oraz w zależności od potrzeb:

  1) pielęgniarkę lub lekarza;

  2) pracownika socjalnego;

  3) instruktora zawodu;

  4) inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.

3. Pracowników warsztatu zatrudnia jednostka prowadząca warsztat.

4. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników warsztatu.

5. Liczebność grup terapeutycznych oraz pracujących w grupie instruktorów terapii zajęciowej ustala się w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestników.