Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.08.22
do 2010.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz. 952
Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz. 952
2011.01.01
zmieniony przez
2013.02.01
zmieniony przez
2013.03.15
zmieniony przez
2014.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1065
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1871
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, podmiot udzielający pomocy sporządza sprawozdania, o których mowa w § 2, za poszczególne kwartały roku kalendarzowego (sprawozdanie kwartalne) i za poszczególne lata kalendarzowe (sprawozdanie roczne).

2. Podmiot udzielający pomocy, wskazany w wykazie podmiotów udzielających pomocy, określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy, sporządza sprawozdania, o których mowa w § 2, o pomocy udzielonej w danym dniu, w terminie 30 dni od dnia udzielenia pomocy.

3. Organ właściwy do poboru należności sporządza sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 3, według stanu na koniec roku kalendarzowego (sprawozdanie roczne).

4. Sprawozdania kwartalne przekazuje się w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, a sprawozdania roczne - w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.