Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.12.01
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2474
Istniejące wersje czasowe art. 21a
2018.01.01
dodany przez
2018.01.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 141
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1402
2021.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 706
2022.12.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2474
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21a. Minister właściwy do spraw gospodarki ustanawia programy w obszarze innowacyjności gospodarki realizujące politykę innowacyjną państwa, dotyczące w szczególności:

  1) innowacyjnych produktów, usług i rynków;

  2) kompetencji proinnowacyjnych społeczeństwa;

  3) kompetencji kadr w tworzeniu i zarządzaniu innowacjami;

  4) umiejętności przedsiębiorców w zakresie ochrony własności intelektualnej;

  5) internacjonalizacji działalności innowacyjnej;

  6) powiązań między nauką a gospodarką.