Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.01.17
do 2019.07.28
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 141
Istniejące wersje czasowe art. 21b
2018.01.01
dodany przez
2018.01.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 141
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1402
2021.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 706
2022.12.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2474
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21b. Minister właściwy do spraw gospodarki udziela pomocy finansowej, w ramach programów ustanowionych zgodnie z art. 21a, z przeznaczeniem na:

  1) pomoc dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe;

  2) wspieranie innowacji procesowych i organizacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorców;

  3) wspieranie innowacyjności;

  4) wspieranie klastrów innowacyjnych;

  5) usługi doradcze;

  6) wspieranie udziału przedsiębiorców w targach i misjach gospodarczych;

  7) pomoc szkoleniową dla przedsiębiorców;

  8) pomoc dla małych przedsiębiorców rozpoczynających działalność.