Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18.10.2023 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2024

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 M. P. z 2023 r. poz. 1135

Na podstawie art. 291 ust. 2 oraz art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) ogłasza się:

    1) górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynoszącą 86,18 zł;

    2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku do obwieszczenia.

Załącznik

JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU

Wielkość przekroczenia

w zł za każdy dB przekroczenia

w porze dnia

w porze nocy

od 1 do 5 dB

15,00

18,76

powyżej 5 do 10 dB

26,23

31,88

powyżej 10 do 15 dB

37,52

45,03

powyżej 15 dB

56,26

67,58