Ustawa z dnia 26.05.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.06.05
do 2023.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1059
Istniejące wersje czasowe art. 35
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1059
2024.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 35. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r., z wyjątkiem:

    1) art. 1 pkt 25 i 26, art. 6 pkt 1, pkt 2 lit. c i pkt 3, art. 10 pkt 11 i 13-15 oraz art. 25, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

    2) art. 1 pkt 35 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2023 r.;

    3) art. 7 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.;

    4) art. 1 pkt 23 lit. a tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 15 września 2023 r.;

    5) art. 4 pkt 1-7 i 10-14, art. 5 pkt 2 oraz art. 29 ust. 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

_______________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 5.06.2023 r.