Ustawa z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.07.01
 
zmieniony przez
art. 15 
Istniejące wersje czasowe art. 29
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 556
2023.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 29. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 2, pkt 5 w zakresie art. 15 § 3b, pkt 13 lit. a w zakresie art. 27 § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte i lit. b tiret trzecie, pkt 13 lit. c, pkt 24 lit. b oraz art. 22 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

  2) art. 8-10 i art. 23-28, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*);

  3) art. 6, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia*);

  4) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.;

  5) art. 1 pkt 13 lit. a w zakresie art. 27 § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b tiret pierwsze i drugie, art. 3 pkt 1, 3-6, art. 7, art. 19, art. 20 oraz art. 28a, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.;

  6) art. 1 pkt 7 i 8, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia*).

_____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 24.03.2023 r.