Ustawa z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.07.01
 
dodany przez
art. 15 
Istniejące wersje czasowe art. 28a
2023.07.01
dodany przez

Art. 28a. Przepis art. 27 § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie i lit. b tiret drugie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie danych dotyczących innego numeru identyfikacyjnego stosuje się od dnia 25 marca 2024 r.