Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2022 r. w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.12.29
do 2023.12.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2834
Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2834
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Wyłącza się stosowanie art. 41 ust. 12 ustawy do dokonywanych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wypłat świadczeń i należności w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 4d i 10 ustawy.