Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.12.2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.11.21
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. Pomoc, o której mowa w § 1:

    1) pkt 1a, pkt 1b, z wyjątkiem pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z art. 38a ust. 7 tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s tego rozporządzenia,

    2) pkt 1b i 2 w zakresie pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z warunkami określonymi odpowiednio w art. 38a ust. 7 oraz art. 39 ust. 2a tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc tego rozporządzenia,

    3) pkt 2, z wyjątkiem pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z warunkami określonymi w art. 39 ust. 2a tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. se tego rozporządzenia,

    4) pkt 3 - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014

- stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu tej pomocy przez Komisję Europejską.