Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.12.2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.12.14
do 2023.11.20
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1 i 3, jest udzielana:

  1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) w formie:

   a) dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014,

   b) pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, udzielanych na warunkach określonych w tym przepisie,

   c) gwarancji, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 651/2014, udzielanych na warunkach określonych w tym przepisie,

   d) poręczenia, o którym mowa w tytule XXXII księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339), spełniającego warunki gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 67 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana:

  1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) w formach, o których mowa w art. 39 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.