Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.12.2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.12.14
do 2023.11.20
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Przepisów rozporządzenia w zakresie pomocy, o której mowa w § 1:

    1) pkt 1, nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

    2) pkt 2, nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014;

    3) pkt 3, nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.