Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.12.20
do 2023.04.07
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
2023.04.08
zmieniony przez
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. Przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające paliwa gazowe za pomocą gazociągu lub sieci gazociągów, o których mowa w art. 4ia ustawy - Prawo energetyczne, stosuje w rozliczeniach w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. z odbiorcami uprawnionymi, cenę paliw gazowych nie wyższą niż cena maksymalna paliw gazowych.