Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9.11.2022 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r.

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 M. P. z 2022 r. poz. 1127

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.) ogłasza się:

  1) wysokość kwoty, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 część I pkt 4 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz stawek karty podatkowej w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

  2) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

  3) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy w załączniku nr 3 do obwieszczenia.

Załącznik nr 1
Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

Lp.

Zakres działalności

Oznaczenie stawek

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

powyżej
5.000 do
50.000

powyżej 50.000

1

2

3

4

5

6

1

usługi ślusarskie

0

467

550

603

1

818

883

1020

2

1044

1202

1367

3

1310

1503

1670

2

usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych


0

331

362

418

1

651

699

752

2

801

883

992

3

usługi rusznikarskie

0

231

261

282

1

439

521

578

4

usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa

- dla ludności


0

550

603

603

1

940

1078

1078

2

1413

1579

1579

5

usługi grawerskie

0

490

550

626

1

913

1044

1180

6

usługi w zakresie wyrobu pieczątek

0

439

521

578

1

835

913

1044

7

usługi pobielania kotłów i naczyń

0

992

992

992

1

1947

1947

1947

8

usługi kowalskie

0

231

261

282

1

467

550

603

2

651

699

752

3

718

785

852

9

usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej

0

490

578

626

1

913

1044

1180

2

1394

1590

1747

3

1747

1928

2098

10

usługi w zakresie kotlarstwa

0

439

521

578

1

801

883

992

11

usługi w zakresie mechaniki maszyn

0

389

439

490

1

718

769

835

2

913

1044

1180

3

1101

1258

1413

4

1340

1528

1690

12

usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych


0

231

282

313

1

490

550

626

2

665

731

785

3

769

835

913

4

852

966

1101

13

usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego


0

282

331

362

1

651

718

769

2

835

913

1044

3

1020

1151

1310

14

usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej

0

313

331

389

1

651

699

752

2

801

883

992

3

940

1078

1202

15

usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych


0

313

331

389

1

665

731

785

16

usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag

0

389

439

490

1

752

818

883

17

usługi zegarmistrzowskie

0

231

282

313

1

521

578

651

2

685

752

801

3

785

869

966

18

usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczenia pojazdów


0

699

752

818

1

1367

1554

1707

2

1964

2160

2373

3

2520

2885

3251

19

usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą

0

418

467

521

1

801

883

992

2

1078

1233

1394

3

1413

1633

1770

4

1633

1808

1964

5

1903

2098

2297

20

usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej


0

521

578

651

1

940

1101

1233

2

1394

1608

1747

3

1670

1825

2007

21

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych


0

331

389

439

1

699

752

818

2

869

992

1129

22

usługi w zakresie tele-i radiomechaniki

0

331

362

418

1

665

731

785

2

835

913

1044

3

1101

1258

1413

4

1340

1528

1690

23

usługi w zakresie bieżnikowania opon

0

685

685

685

1

1180

1180

1180

2

1579

1579

1579

3

1789

1789

1789

24

usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon


0

467

550

603

1

835

913

1044

2

1180

1367

1528

3

1472

1653

1808

25

szklarstwo*

0

418

418

418

1

818

818

818

2

1044

1044

1044

3

1258

1258

1258

26

witrażownictwo*

0

313

331

389

1

651

718

769

2

801

883

992

3

818

1044

1180

27

usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien

0

418

467

521

1

752

818

883

2

992

1129

1283

3

1258

1413

1608

28

kołodziejstwo*

0

313

313

313

1

626

626

626

2

769

769

769

29

usługi w zakresie pozłotnictwa

0

261

313

331

1

550

626

685

2

699

752

818

3

769

835

913

30

usługi tapicerskie

0

282

331

362

1

651

718

769

2

818

883

1020

3

940

1101

1233

31

bednarstwo*

0

206

206

206

1

439

439

439

2

603

603

603

32

koszykarstwo*

0

521

521

603

1

1202

1202

1202

2

1707

1707

1707

33

wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*

0

282

282

282

1

626

626

626

34

gręplarstwo*

0

152

179

206

1

418

467

521

2

550

626

685

35

kilimiarstwo*

0

362

362

362

1

752

752

752

2

940

940

940

36

koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*


0

179

179

179

1

418

418

418

37

usługi hafciarskie

0

261

282

282

1

521

578

578

2

699

752

752

3

801

869

869

4

869

966

966

38

dziewiarstwo na drutach i szydełkach*

0

98

98

98

1

282

282

282

2

389

389

389

39

repasacja pończoch

0

98

98

98

1

282

282

282

40

usługi w zakresie bieliźniarstwa

0

179

206

231

1

439

490

550

2

603

665

718

41

usługi w zakresie gorseciarstwa

0

179

206

231

1

439

490

550

2

603

665

718

42

czapnictwo i kapelusznictwo męskie*

0

282

282

282

1

578

578

578

2

731

731

731

43

modniarstwo*

0

313

313

313

1

626

626

626

2

785

785

785

44

usługi krawieckie

0

152

179

206

1

331

389

439

2

550

626

685

3

699

752

818

4

752

818

883

5

852

966

1101

45

cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, 
plisowanie


0

98

98

98

1

231

261

282

2

313

331

389

46

usługi w zakresie kożuszkarstwa

0

362

418

418

1

752

818

818

2

992

1129

1129

3

1310

1472

1472

47

cholewkarstwo*

0

231

231

231

1

521

521

521

2

699

699

699

48

szewstwo miarowe

0

261

313

331

1

603

665

718

2

752

818

883

3

852

940

1078

49

szewstwo ortopedyczne*

0

179

206

231

1

467

550

603

2

651

699

752

3

752

818

883

50

szewstwo naprawkowe

0

124

152

179

1

331

362

418

2

467

550

603

51

odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

261

313

331

1

521

578

651

2

699

752

818

3

785

869

966

52

usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich


0

389

439

490

1

718

785

852

2

913

1044

1180

53

usługi w zakresie kuśnierstwa

0

389

439

439

1

769

835

835

2

1044

1180

1180

3

1340

1503

1503

54

rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*

0

179

206

231

1

418

467

550

2

578

651

699

55

rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*


0

282

282

282

1

578

578

578

2

731

731

731

56

młynarstwo*

0

152

152

152

1

282

282

282

2

418

418

418

57

przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*


0

98

98

98

1

124

124

124

2

206

206

206

58

wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy*


0

98

124

124

1

261

282

282

59

usługi w zakresie introligatorstwa

0

282

331

362

1

651

699

752

2

801

883

992

60

usługi w zakresie lutnictwa

0

231

261

282

1

439

521

578

2

651

699

752

61

usługi w zakresie organmistrzostwa

0

282

331

362

1

578

651

699

2

731

801

869

62

usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych

0

231

282

313

1

490

550

626

2

665

731

785

63

usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych

0

282

331

362

1

578

651

699

2

718

785

852

64

usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych


0

231

282

313

1

521

578

651

2

699

752

818

65

usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych


0

282

331

362

1

626

685

731

66

ortopedyka*

0

124

124

152

1

282

331

362

2

439

490

550

3

490

550

626

67

usługi w zakresie lakiernictwa

0

331

331

331

1

718

718

718

68

usługowe wytwarzanie szyldów

0

282

331

362

1

651

699

752

2

801

883

992

69

konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych


0

313

331

389

1

651

699

752

2

801

883

992

3

940

1101

1233

70

usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych

- dla ludności0

418

467

521

1

718

769

835

2

992

1129

1283

3

1394

1579

1747

4

1633

1789

1964

5

1887

2085

2279

71

usługi w zakresie sztukatorstwa 

- dla ludności


0

313

331

389

1

550

626

685

2

731

801

869

3

869

992

1129

72

usługi w zakresie odgrzybiania budynków

- dla ludności


0

418

467

521

1

718

769

835

73

usługi w zakresie cyklinowania 

- dla ludności


0

313

331

389

1

651

699

752

74

usługi w zakresie zduństwa 

- dla ludności


0

313

331

362

1

603

665

718

2

769

835

913

3

992

1129

1283

75

usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego 

- dla ludności0

550

626

685

1

992

1129

1283

2

1472

1653

1807

3

1747

1947

2124

76

studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m

- dla ludności

0

521

521

521

1

665

665

665

2

1310

1310

1310

77

obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej


0

550

550

550

1

913

913

913

2

1340

1340

1340

3

1653

1653

1653

78

usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt


0

282

282

282

1

603

603

603

79

usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt

0

467

467

467

1

852

852

852

z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim

362

362

362

80

usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek

0

331

362

418

1

651

718

769

2

818

883

1020

81

usługi w zakresie maglowania

0

124

152

179

1

331

362

418

2

439

521

578

82

usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich


0

313

331

389

1

626

685

731

2

769

835

913

3

940

966

1101

4

992

1101

1233

83

pranie pierza i puchu

0

231

282

313

1

521

578

651

2

699

752

818

84

kominiarstwo

0

206

231

261

1

490

550

626

2

665

731

785

85

usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania


0

389

439

490

1

769

835

913

2

1020

1151

1310

86

usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt

0

152

179

206

1

418

467

521

2

578

651

699

3

699

752

818

4

752

818

883

5

913

1044

1180

87

usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców

0

152

152

179

1

331

389

439

2

521

578

651

3

651

699

752

4

665

731

785

5

835

913

1044

88

usługi kosmetyczne

0

152

179

206

1

418

467

521

2

603

665

718

3

718

785

852

4

769

835

913

5

835

913

1044

89

manicure, pedicure

0

98

124

124

1

261

282

282

2

313

331

389

3

439

521

578

4

490

550

626

5

665

731

785

90

usługi fotograficzne: 
świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)

0

718

785

852

1

1413

1608

1747

2

1850

2046

2239

3

2085

2305

2571

usługi pozostałe

0

282

331

362

1

626

685

731

2

769

835

913

3

869

992

1129

4

992

1151

1280

91

wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii


0

651

699

752

1

1258

1413

1608

92

sprzątanie wnętrz

0

282

331

362

1

578

651

699

2

731

801

869

93

ważenie osób

0

74

74

74

94

usługi w zakresie radiestezji

0

152

152

152

95

usługi świadczone w gospodarstwach domowych

0

282

331

362

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

  - "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

  - "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:

  1) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

  2) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego

- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 82 705 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.

Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

Lp.

Parkingi o liczbie stanowisk

Stawka

1

2

3

1

do 140

8,70 zł od każdego stanowiska

2

powyżej 140 do 180

1218 zł + 13,00 zł od każdego stanowiska powyżej 140

3

powyżej 180

1738 zł + 15,50 zł od każdego stanowiska powyżej 180

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione

Usługi inne,
gdzie indziej w załączniku
niewymienione

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000 do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

2571

4296

3438

5156

4296

6019

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.

3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 do ustawy stosuje się zawsze stawki tam określone.

4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.

5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:

  1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),

  2) objętych grupowaniem "Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane" (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców, takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy),

  3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),

  4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),

  5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),

  6) objętych grupowaniem "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych" (PKWiU dział 37),

  7) związanych:

   a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),

   b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),

   c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),

   d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),

   e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),

   f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),

   g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),

   h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),

   i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

  8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),

  9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),

  10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),

  11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),

  12) w zakresie:

   a) sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),

   b) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

   c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem "Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery" (PKWiU 45.40.50.0),

  13) objętych grupowaniem "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" (PKWiU dział 46),

  14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),

  15) objętych grupowaniem:

   a) "Transport lądowy i rurociągowy" (PKWiU dział 49),

   b) "Transport wodny" (PKWiU dział 50),

   c) "Transport lotniczy i transport kosmiczny" (PKWiU dział 51),

   d) "Magazynowanie i usługi wspomagające transport" (PKWiU dział 52),

  16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora wyznaczonego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywnościowych do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),

  17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),

  18) związanych z:

   a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),

   b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,

  19) objętych grupowaniem:

   a) "Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi" (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),

   b) "Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych" (PKWiU 59.20.1),

   c) "Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych" (PKWiU 59.20.2),

  20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

  21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),

  22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),

  23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),

  24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,

  25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),

  26) objętych grupowaniem "Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne" (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,

  27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),

  28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania pracowników wyższego szczebla (PKWiU ex 78.10.12.0) - dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych),

  29) świadczonych:

   a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów na różne środki transportu (PKWiU 79.11.1),

   b) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2),

   c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1),

   d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1),

   e) przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0),

   f) w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

   g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych, hal wystawienniczych (PKWiU 79.90.32.0),

   h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz w zakresie pozostałych rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),

  30) detektywistycznych i ochroniarskich, z wyłączeniem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem (PKWiU ex dział 80),

  31) pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku (PKWiU 81.10.10.0), sprzątania obiektów (PKWiU 81.2),

  32) związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (PKWiU dział 82),

  33) objętych grupowaniem:

   a) "Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych" (PKWiU dział 84),

   b) "Usługi w zakresie edukacji" (PKWiU dział 85),

   c) "Usługi w zakresie opieki zdrowotnej" (PKWiU dział 86),

   d) "Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem" (PKWiU dział 87),

  34) pomocy społecznej bez zakwaterowania - w tym usług udzielania pomocy międzynarodowej ofiarom katastrof, uchodźcom i imigrantom, włącznie z udzielaniem schronienia (PKWiU dział 88),

  35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dział 90-93),

  36) świadczonych przez organizacje członkowskie, z wyłączeniem usług promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo (PKWiU ex dział 94),

  37) naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0),

  38) objętych grupowaniem:

   a) "Pozostałe usługi świadczone dla ludności" (PKWiU dział 96),

   b) "Usługi świadczone przez organizacje międzynarodowe i eksterytorialne" (PKWiU 99.00.10.0).

Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

Lp.

Usługi w zakresie handlu detalicznego

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

powyżej 5.000 do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi

0

467

718

651

883

718

1129

1

651

883

718

1129

883

1446

2

718

1139

883

1446

1129

1653

3

883

1446

1129

1653

1523

2062

2

kwiatami

0

651

883

718

1129

883

1446

1

718

1139

883

1446

1129

1653

2

883

1446

1129

1653

1523

2062

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), zapałek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i zniczy (PKWiU ex 32.99.54), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).

Część III. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Lp.

Działalność handlowa
w zakresie sprzedaży detalicznej

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

powyżej 5.000
do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

artykułów nieżywnościowych

0
1
2

651
718
869

1446
1653
2062

718
883
1204

1653
2705
3636

883
1129
1523

2705
4010
5325

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część IV. Gastronomia

Lp.

Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu

Oznaczenie stawek

Wysokość stawki w zł

1

2

3

4

1

w zakresie sprzedaży lodów z automatów

0

626-835

1

835-1101

2

992-1258

3

1151-1413

4

1554-1828

2

w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej

0

521-731

1

731-1020

2

869-1151

3

1044-1310

4

1408-1727

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

  - "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

  - "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

  - "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

  - "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

  - "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część V. Usługi transportowe

Lp.

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do 25.000

ponad 25.000
do 100.000

ponad 100.000
do 500.000

powyżej 500.000

1

2

3

4

5

6

1

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób

262

276

302

324

2

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków

403

439

481

535

3

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej

157

157

157

157

4

Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym

180

180

180

180

z czego:

usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

74-124

74-124

74-124

74-124

Objaśnienia:

1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, jednak nie więcej niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część VI. Usługi rozrywkowe

Lp.

Rodzaj świadczonych usług

Liczba urządzeń (samochodów)

Stawka

1

2

3

4

1

Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające

do 2

55,70 zł od każdego urządzenia

powyżej 2 do 4

111,40 zł + 131,70 zł od każdego urządzenia ponad 2

powyżej 4 do 6

374,80 zł + 161,50 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6 do 8

697,80 zł + 172,30 zł od każdego urządzenia ponad 6

powyżej 8 do 10

1042,40 zł + 197,90 zł od każdego urządzenia ponad 8

powyżej 10

1438,20 zł + 225,70 zł od każdego urządzenia ponad 10

2

Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci - o liczbie miejsc:

do 16

1*

10,90 zł od każdego miejsca

powyżej 16

1*

174,40 zł + 10,90 zł od każdego miejsca ponad 16

3

Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) - o liczbie miejsc: 

do 24

1*

34,70 zł od każdego miejsca

powyżej 24

1*

832,80 zł + 28,00 zł od każdego miejsca ponad 24

4

Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe)

- o liczbie samochodów

do 6

129,20 zł od każdego samochodu

powyżej 6 do 12

775,20 zł + 202,00 zł od każdego samochodu ponad 6

powyżej 12 do 24

1987,20 zł + 258,10 zł od każdego samochodu ponad 12

powyżej 24

5084,40 zł + 322,80 zł od każdego samochodu ponad 24

5

Strzelnice

1

402,30 zł

2

817,60 zł

powyżej 2

817,60 zł + 817,60 zł od każdej strzelnicy ponad 2

6

Imprezy zręcznościowe inne:

a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe

1

105,70 zł

2

264,40 zł

3

619,50 zł

powyżej 3

619,50 zł + 426,30 zł od każdego urządzenia ponad 3

b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręczne

do 4

28,00 zł od każdego urządzenia

powyżej 4 do 6

112,00 zł + 32,60 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6

177,20 zł + 64,60 zł od każdego urządzenia ponad 6

7

Huśtawki (wahadłowe i kołowe)

1

110,10 zł

2

563,90 zł

powyżej 2

563,90 zł + 563,90 zł od każdego urządzenia ponad 2

8

Kolejki torowe

1*

17,20 zł

9

Zjeżdżalnie:

a) zjeżdżalnie "Gigant"

1*

101,40 zł

b) zjeżdżalnie przewoźne

1*

66,60 zł

10

Imprezy pozostałe:

a) pałac strachów, labirynt

1*

2026,90 zł

b) ściana emocji

1*

1650,40 zł

c) ściana lalkowa

1*

563,90 zł

d) głowa medium, pokazy gadów

1*

326,80 zł

e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne

1*

140,00 zł

f) gabinet luster

1*

73,50 zł

g) hipodrom - kuce

1*

45,30 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Lp.

Rodzaj wykonywanej czynności

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do 25.000

powyżej 25.000

1

2

3

4

Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:

1

do 10 na dobę

478

498

2

do 20 na dobę

658

694

3

do 30 na dobę

755

-

Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:

4

do 50 posiłków na dobę

573

624

5

do 100 posiłków na dobę

755

833

Część VIII. Świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp.

Rodzaj wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

4

1

Lekarz i lekarz dentysta

do 48

19,30 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

926,40 zł + 25,60 zł za każdą godzinę 
ponad 48

powyżej 96

2155,20 zł

2

Felczer

5,80 zł za każdą godzinę

3

Technik dentystyczny

do 24

16,90 zł za każdą godzinę

powyżej 24 do 96

405,60 zł + 22,00 zł za każdą godzinę 
ponad 24

powyżej 96

1989,60 zł

4

Pielęgniarka, położna

2,00 zł za każdą godzinę

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

3. Stawki nie dotyczą działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Część IX. Świadczenie usług weterynaryjnych

Rodzaj wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

Lekarz weterynarii:

a)

do 48

10,90 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

523,20 zł + 13,00 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

1147,20 zł

b)

-

559,60 zł

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

5. Stawki nie dotyczą działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Liczba godzin przeznaczonych
na wykonywanie usług miesięcznie

Stawka

1

2

do 48

2,00 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

96,00 zł + 4,30 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

302,40 zł

Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie

Stawka

1

2

do 48

6,20 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

297,60 zł + 13,00 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

921,60 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Część XII. Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Lp.

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do 5.000

powyżej 5.000 do 20.000

powyżej 20.000

1

Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich

40-56

56-77

77-90

2

Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły

40-56

56-77

77-90

3

Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

107-143

124-158

143-180

4

Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12

77-180

143-317

282-573

5

Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej

40-56

56-77

56-90

Objaśnienia:

1. Usługi wymienione w lp. 1-3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.

2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.

4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Załącznik nr 2
Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańców

Wysokość stawek
w złotych

powyżej

do

1000

540

1000

2000

615

2000

3000

662

3000

4000

726

4000

5000

790

5000

6000

863

6000

7000

940

7000

8000

1016

8000

9000

1096

9000

10 000

1190

10 000

12 000

1297

12 000

14 000

1406

14 000

16 000

1530

16 000

18 000

1656

18 000

20 000

1793

20 000

1945

Załącznik nr 3
Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańców

Jeżeli siedziba parafii znajduje się

powyżej

do

na terenie gminy
lub miasta o liczbie
mieszkańców
do 5.000

w mieście o liczbie mieszkańców

powyżej 5.000
do 50.000

powyżej 50.000

wysokość stawek w złotych

1000

160

339

489

1000

3000

489

513

513

3000

5000

513

546

566

5000

8000

524

566

581

8000

10 000

546

594

612

10 000

566

612

626