Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.11.2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.11.01
 
dodany przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 23b
2023.11.01
dodany przez

§ 23b. 1. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycję umożliwiającą osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w budynkach wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

2. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38a ust. 5 i ust. 7 akapit drugi rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 38a ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach może zostać udzielona na warunkach, o których mowa w art. 38a ust. 3 lub 7-9 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach określa się zgodnie z art. 38a ust. 11-13 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach zwiększa się zgodnie z art. 38a ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014.

7. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach zwiększa się również o:

    1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Błonie, Baranów, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

    2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

8. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach zwiększa się również zgodnie z art. 38a ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.

9. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 2, 4 i 10 rozporządzenia nr 651/2014.