Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.11.2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.11.28
do 2023.10.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
Istniejące wersje czasowe § 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 27. 1. Pomoc na finansowanie ryzyka jest przekazywana przez podmiot udzielający pomocy pośrednikom finansowym na rzecz inwestorów prywatnych w formie kapitału własnego lub inwestycji quasi-kapitałowej, lub środków finansowych, przeznaczonych na zapewnienie inwestycji w zakresie finansowania ryzyka bezpośrednio lub pośrednio przedsiębiorcom kwalifikowalnym.

2. Na poziomie przedsiębiorców kwalifikowalnych pomoc na finansowanie ryzyka może przybrać formę inwestycji kapitałowej, inwestycji quasi-kapitałowej, pożyczki albo kombinacji tych rozwiązań.

3. W przypadku inwestycji kapitałowej i inwestycji quasi-kapitałowej na cele zarządzania płynnością pośrednik finansowy może wykorzystać nie więcej niż 30% łącznej wartości wpłat na poczet kapitału wniesionego i zadeklarowanego do wniesienia do pośrednika finansowego.