Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.11.2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.11.28
do 2023.10.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
Istniejące wersje czasowe § 24
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 24. 1. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana przedsiębiorcy na budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii.

2. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2 i 5 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych zwiększa się zgodnie z art. 41 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych zwiększa się również:

    1) o 5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Błonie, Baranów, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

    2) o 15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

7. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.