Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.11.2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.11.28
do 2023.10.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
Istniejące wersje czasowe § 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 23. 1. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycję umożliwiającą osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

2. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 lit. a oraz c rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną zwiększa się zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną zwiększa się również:

    1) o 5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Błonie, Baranów, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

    2) o 15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

6. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.