Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.11.2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01 - bieżąca
 zmieniony przez

Rozdział 3

Pomoc na usługi doradcze

§ 20. 1. Pomoc na usługi doradcze jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

2. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy na usługi doradcze są koszty, o których mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

§ 21. Intensywność pomocy na usługi doradcze nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.