Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8.12.2008 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 M. P. z 2008 r. nr 95, poz. 822

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. nr 209, poz. 1316) ogłasza się, że w 2009 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie może przekroczyć 243.460 zł.