Ustawa z dnia 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.01.01
 
dodany przez
art. 18 
Istniejące wersje czasowe art. 24a
2023.01.01
dodany przez

Art. 24a. 1. Wiążące informacje stawkowe wydane przed dniem 1 stycznia 2023 r. nie wygasają w związku z wejściem w życie przepisów art. 146ea pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 9.

2. Wiążące informacje stawkowe wydane przed dniem 1 stycznia 2024 r. nie wygasają w związku z wejściem w życie przepisów art. 146ef ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 9.