Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.02.15
do 2023.08.31
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 12d
2023.02.15
dodany przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12d. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków o wypłatę wyrównania i rozliczenie wyrównania, mając na uwadze zakres danych i informacji niezbędnych do zweryfikowania prawidłowości wniosków, zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tych wniosków oraz potrzebę ujednolicenia ich formy.