Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.09.19
do 2023.02.14
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
Istniejące wersje czasowe art. 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
2023.02.15
zmieniony przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18. 1. Składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o wypłatę rekompensaty oraz wniosków o rozliczenie rekompensaty, w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1, a także korespondencja z zarządcą rozliczeń odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.

2. Wnioski o wypłatę rekompensaty oraz wnioski o rozliczenie rekompensaty składa się do zarządcy rozliczeń za pomocą formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie wniosku udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez zarządcę rozliczeń i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1.

3. Zarządca rozliczeń na swojej stronie internetowej udostępnia instrukcję składania wniosku o wypłatę rekompensaty oraz instrukcję składania wniosku o rozliczenie rekompensaty.