Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.01.01
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 211, poz. 1328
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
PIT-28/A. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

Uwaga od redakcji:
Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.11.2010 r. zmieniającego niniejsze rozporządzenie (Dz. U. z 2010 r. nr 233, poz. 1528), zgodnie z § 2 tego rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1.01.2010 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Kliknij, aby powiększyć obraz