Ustawa z dnia 5.08.2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.08.18
do 2023.09.05
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1730
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1730
2023.09.06
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2022 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia dokonania oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 5a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r.