Ustawa z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.01.18
do 2023.08.16
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 141
Istniejące wersje czasowe art. 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1692
2022.11.03
zmieniony przez
2022.12.21
zmieniony przez
2023.01.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 141
2023.08.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1630
2024.06.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 27. 1. Maksymalny limit wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19, przeznaczonych na dodatki węglowe wynosi w:

    1) 2022 r. - 13.500.000.000 zł.;

    2) 2023 r. - 2.000.000.000 zł.".

2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95% środków, o których mowa w ust. 1, wysokość wypłacanych dodatków węglowych podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych dodatków była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie dodatków.