Ustawa z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.01.01
 
dodany przez
art. 15 
Istniejące wersje czasowe art. 18a
2023.01.01
dodany przez

Art. 18a. Przepisy:

    1) art. 45a pkt 3 oraz art. 45c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

    2) art. 77c § 1 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

    3) art. 21b ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

    4) art. 22 ust. 7 pkt 1 i 2 i ust. 8 i 9, art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. a i b i ust. 6e pkt 5 lit. a i b, art. 27 ust. 1-2a i 2c-4, art. 27a ust. 1 i 8-10, art. 27aa ust. 1-3, art. 27ab ust. 4 pkt 1-3, art. 27c ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3, art. 50c oraz art. 50d ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- stosuje się do podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonego po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.