Ustawa z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.06.15
do 2022.09.19
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1265
Istniejące wersje czasowe art. 32
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1265
2022.09.20
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 32. Do ustalenia na rok 2023 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wpłat, o których mowa w art. 29, art. 30 i art. 70a ustawy zmienianej w art. 8, dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3, art. 22 ust. 3 i art. 24 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 8, powiększa się o zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej ustalone w sposób określony w art. 31.