Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.05.29
do 2020.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 701
Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.03.13
2014.05.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 701
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 Ewidencja przychodów

WZÓR

EWIDENCJA PRZYCHODÓW


Lp.


Data
wpisu


Data
uzyskania przychodu

Numer dowodu, na podstawie
którego
dokonano
wpisu

Kwota przychodu opodatkowana według stawki

Ogółem przychody (5+6+7
+8+9)
Kwota przychodu opodat- kowana według stawki

Uwagi*

    20%17%8,5%5,5%3,0% 10% 
     gr gr gr gr gr  gr 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
                 
Podsumowanie strony               
Przeniesienie z poprzedniej strony               
Suma przychodów od początku
miesiąca.......... 
              

* Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie "Uwagi" mogą wpisywać datę otrzymania przychodu.

DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: Ewidencja przychodów