Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.01.01
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.03.13
2014.05.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 701
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Ewidencja przychodów

WZÓR

EWIDENCJA PRZYCHODÓW

Lp.

Data wpisu

Data uzyskania przychodu

Numer dowodu,
na
podstawie
którego
dokonano
wpisu

Przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki

Ogółem przychody
(5+6+7+8+9 +10+11)

Uwagi*

 

 

 

 

17%

15%

12,5%

10%

8,5%

5,5%

3%

 

 

 

 

 

 

gr

gr

gr

gr

gr

gr

gr

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeniesienie z poprzedniej strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma przychodów od początku miesiąca
. . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________
* Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie "Uwagi" mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie "Uwagi".

DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: Ewidencja przychodów - ryczałt ewidencjonowany