Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2007.03.13
do 2013.05.10
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.03.13
2013.05.11
zmieniony przez
2014.05.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 701
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. Podatnicy, o których mowa w art. 84 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535), zwanej dalej "ustawą o podatku od towarów i usług", mogą ewidencjonować przychody w ewidencji łącznie z podatkiem od towarów i usług, z tym że na koniec miesiąca przychód pomniejsza się o należny podatek od towarów i usług.