Ustawa z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.04.21
do 2024.01.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 759
Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1
2022.12.21
zmieniony przez
2023.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 169
2023.04.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 759
2024.02.01
zmieniony przez
2024.06.13
zmieniony przez
2024.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 953
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy zmienianej w art. 9*), złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

______________________
*)Artykuł 9 zawiera zmiany do ustawy z dnia 10.04.1997 r. ‒ Prawo energetyczne.