Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.06.30
do 2022.09.29
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2442
2022.06.30
zmieniony przez
2022.09.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.*)