Ustawa z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.11.23
do 2022.06.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2105
Istniejące wersje czasowe art. 38
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2105
2022.07.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 38. 1. Po otrzymaniu opinii, o której mowa w art. 37 ust. 1, podmiot może:

    1) złożyć wniosek;

    2) odstąpić od złożenia wniosku.

2. Do wniosku podmiot lub pełnomocnik mogą załączyć opinię Rady, którą organ podatkowy uwzględnia w czynnościach sprawdzających wniosku.

3. W przypadku otrzymania opinii wniosek może być złożony w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej opinii, bez względu na upływ terminu określonego w art. 33 ust. 1.