Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12.09.2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.09.28
do 2023.03.15
tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 1759
Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 1759
2023.03.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. 1. Zasilanie akumulatorowe kasy umożliwia wydruk co najmniej 200 dokumentów fiskalnych i niefiskalnych o łącznej długości co najmniej 6000 linii po 48 godzinach od odłączenia zasilania zewnętrznego, z wyłączeniem przesyłania danych.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

    1) kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a;

    2) kasy biletowej - w przypadku gdy jest zasilana z instalacji pojazdu samochodowego.