Ustawa z dnia 17.12.2020 r. o rezerwach strategicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.04.19
 
zmieniony przez
art. 18 
Istniejące wersje czasowe art. 81
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 255
2021.04.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 81. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

    1) art. 66 pkt 2 i 3, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2021 r.;

    2) art. 53 pkt 1, 3, 4 i 6 oraz art. 66 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.