Ustawa z dnia 17.12.2020 r. o rezerwach strategicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.02.08
do 2021.04.18
tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 255
Istniejące wersje czasowe art. 81
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 255
2021.04.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 81. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem art. 53 pkt 1, 3, 4 i 6 oraz art. 66, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

_______________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 8.02.2021 r.