Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wzoru informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2021 r. poz. 87

Na podstawie art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

    1) informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (CIT-15J), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

    2) załącznika do informacji CIT-15J - załącznika o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej (CIT/JW), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14.01.2021 r.

Załącznik nr 1

CIT-15J Informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej

CIT-15J Informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej

Załącznik nr 2

CIT/JW Załącznik o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej

CIT/JW Załącznik o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej

CIT/JW Załącznik o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej