Ustawa z dnia 19.11.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.10.22
 
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 74a
2021.10.22
dodany przez

Art. 74a. W roku 2021 źródłem przychodu Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, o którym mowa w art. 83b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954), może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.