Ustawa z dnia 19.11.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.10.22
 
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 9b
2021.10.22
dodany przez

Art. 9b. W roku 2021 zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia powodująca przekroczenie wielkości wynagrodzeń ustalonych w planie finansowym na rok 2020 wymaga zgody ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem art. 9c.